Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (2 hlasů)

Měla bych dotaz ohledně toho, zda jde dítě svěřit do péče otce. S přítelem jsme cca 4 měsíce (03/019 - 07/2019), před naším vztahem žil ve společné domácnosti se svou exmanželkou. Nyní, žije sám. S jeho synem se může dle vyjádření soudu vidět po domluvě se svou exmanželkou, bohužel zatím ho vídá pouze jeden víkend za 14 dní. Problém je v tom, že jeho žena s ním přestala komunikovat a všechnu komunikaci za ní řeší její matka.

Synovi je 6 let. Vždy když je s otcem je šťastný a když má odjet tak pláče, že chce být s tátou. Abych přiblížila trochu to proč se chci zeptat zda lze syna svěřit do péče přítele, jeho syn když mě viděl poprvé, se ke mě citově připoutal, nedělala jsem nic neobvyklého, jen když neco potřeboval, tak jsem mu to podala a nebo si s ním hrála. Bohužel kdykoliv jedeme na nějaký výlet neřekne o své mamce ani slovo, jenže si s ním nehraje a on je v pokojíčku věčně sám. Za jeden víkend mi byl dokonce schopný říci 8x mami. Což se mi trošku nezdá. Nyní došlo k situaci kdy měl být u přítele, bohužel exmanželky matka napsala pritelově matce ať vyřídí svému synovi, že dítě je teď na měsíc na chalupě a bude si ho moci vzít až na začátku dalšího měsíce. Po tom co toto přítel zjistil napsal jim, že chce syna ale i v jinem termínu na týden. Že pojedeme vsichni tři na dovolenou. Bohužel mu bylo odepsáno, že syna v tomto tydnu mít nebude a má dovolenou stihnout v týdnu od 3.8.
Prosím tedy o informaci zda je nějaká šance ve svěření syna do péče přítele. Děkuji, Vanda.

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě že je možné, aby si Váš přítel požádal o svěření syna do své péče. Otázkou je, zda a do jaké míry by soud přihlédl i k názoru přítelova syna, neboť je ještě poměrně malý. Podle § 867, odst. 2 občanského zákoníku se o dítěti starším dvanácti let má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a ten sdělit. Protože je přítelův syn ještě příliš malý a nedokáže posoudit důsledky svého přání, je možné, že soud k jeho přání či názoru nepřihlédne. Přítelova syna bude v soudním řízení zastupovat orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) jako kolizní opatrovník. Pokud tedy Váš přítel uvažuje o tom, že by syna chtěl do své péče, doporučuji nejprve situaci v rodině probrat s pracovníky OSPOD a pokusit se zjistit, zda by návrh Vašeho přítele OSPOD podpořil. Názor OSPOD je totiž pro soud důležitý a soud se velmi často řídí doporučením OSPOD. Váš přítel pak může k okresnímu soudu v místě synova bydliště podat návrh na svěření syna do jeho výlučné péče. Vzory takového návrhu najde k dispozici na internetu nebo mu s jeho sepsáním mohou pomoci právě pracovníci OSPOD nebo občanských poraden, které nabízí bezplatné právní poradenství. Soud pak bude posuzovat, zda je v synově zájmu zůstat v péči matky nebo svěřit syna do péče jeho otce – Vašeho přítele. Na to, jak velkou má Váš přítel šanci, že bude jeho návrhu vyhověno, nelze pouze na základě informací obsažených ve Vašem dotazu odpovědět.

Co se týče styku se synem, pokud bude domluva se synovou matkou problematická a Vašemu příteli nebude umožňován kontakt se synem nebo jen ve velmi omezené míře či velmi nepravidelně, může Váš přítel opět podat k okresnímu soudu v místě bydliště syna návrh na určení styku se synem. Soud by pak určil, kdy a jak často má Váš přítel právo stýkat se se synem. Synova matka by pak byla povinna syna na styk vždy připravit a ve stanovených termínech ho otci předat. Podle § 889 občanského zákoníku totiž platí, že. Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodič má mít dítě ve své péči.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.