Počet stránek ve webu: 43.133

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel má dceru, od 2 let žije se svoji matkou 22 km jinde. 03/2019 jí bude 5 let. Soudem maji stanoveny alimenty a každý druhý vīkend, že jí ma přítel v rámci styku. Od 2 let si přítel pro dceru v pátek jezdí a v neděli ji odváží. Od 11/2018 má přítel novou práci na směny a zeptal se, jestli by nemohla matka dceru občas přivést. Odpověd byla, že ne, ať se stará on. Teď ji 3x po sobě přítel neměl, matka vždy napsala, že je dcera nemocná. Přítel se, ale na konci února 2019 dozvěděl, že jsou přestěhované a teď je to 33 km dál. Měl by o tom otec vědět? A je povinnost, aby cestu vždy zajišťoval otec, nebo ma jednu zajistit matka a druhou otec? Soudem to stanoveno nebylo. Děkuji. Veronika

ODPOVĚĎ:
Paragraf 890 občanského zákoníku říká, že: Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Zákon dále nevymezuje, co zahrnuje pojem „vše podstatné“, ale podle § 877, odst. 2 občanského zákoníku se za významnou záležitost považují zejména nikoli běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. O změně bydliště by tedy Váš přítel měl být matkou dítěte informován.

Co se týče styku s dítětem, nedohodnou-li se rodiče nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, upraví styk rodiče s dítětem soud. Soud může také určit podmínky styku, zejména místo, kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popřípadě nesmějí styku účastnit. V rozhodnutí o úpravě styku bývá uvedeno například toto: Otec si nezletilou převezme v místě bydliště matky/nezletilé a předá ji zpět opět v místě bydliště matky/nezletilé. Doporučuji tedy prozkoumat rozhodnutí o úpravě styku, zda obsahuje informaci o tom, kde má k předání dcery docházet. Pokud je v rozhodnutí uvedeno, že si má Váš přítel dceru přebírat v místě bydliště matky/dcery a zase ji v místě bydliště matky/dcery předávat zpět, bude zapotřebí toto rozhodnutí zatím respektovat a dodržovat. Pokud tato informace v soudním rozhodnutí chybí, záleží místo předání na dohodě mezi rodiči. Jestliže Vašemu příteli současná úprava nevyhovuje a dohoda s dceřinou matkou není možná, může se Váš přítel obrátit na soud se žádostí, aby soud změnil úpravu styku s dcerou například tak, že ji matka předá v místě bydliště Vašeho přítele a Váš přítel předá dceru zpět v místě bydliště matky. Do doby, než soud úpravu styku takto změní, ale bude muset Váš přítel respektovat současnou úpravu.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Musí matka dopravit dítě k setkání s otcem, pokud o to požádá?
  • Povinnost matky dovést dítě k setkání, styku s dítětem, dětmi
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.