Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bývalý přítel nastoupil do výkonu trestu na 10 let. Začala jsem pracovat v Německu, kam bych se chtěla odstěhovat. Vše by fungovalo jako do teď, jen bych bydlela o pár km dále. Ve styku mu nebráním. On s tím samozřejmě nesouhlasí. Jaké mám vyhlídky? Potřebuji jeho souhlas, když mu neomezím otcovská práva? Když půjdu k soudu kvůli svěření do péče, pak také potřebuji jeho souhlas k přestěhování za hranice? Děkuji Linda

ODPOVĚĎ:
Dokud není dítě svěřeno do výhradní péče jednoho z rodičů, mají oba rodiče právo se ve stejné míře s dítětem stýkat, podílet se na jeho výchově a rozhodovat o významných záležitostech týkajících se dítěte. Za významnou záležitost se dle § 877 občanského zákoníku považují zejména nikoliv běžné léčebné a obdobné zákroky, určení místa bydliště a volba vzdělání nebo pracovního uplatnění dítěte. Nedohodnou-li se rodiče v záležitosti, která je pro dítě významná zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne na návrh rodiče soud. Pokud se chystáte opustit Českou republiku a odjet do Německa, kde nyní pracujete, doporučuji pokusit se nejprve celou situaci vyřešit smírně, uzavřít s otcem dítěte mimosoudní písemnou dohodu o úpravě poměrů k nezletilému dítěti a získat jeho písemný souhlas s vycestováním s dítětem do zahraničí.

Jestliže dohoda s otcem dítěte nebude možná, doporučuji nejprve podat k okresním soudu v místě bydliště dítěte návrh na svěření dítěte do Vaší péče. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) nebo právník nejlépe se specializací na rodinné právo. V návrhu uveďte všechny podstatné skutečnosti a především to, proč se domníváte, že by dítě mělo být svěřeno do Vaší péče. Za podání návrhu se neplatí žádný soudní poplatek. Jestliže soud Vašemu návrhu vyhoví, svěří dítě do vaší péče a Vašemu bývalému příteli (otci dítěte) stanoví výživné. Může také upravit styk otce s dítětem. Následně se můžete pokusit zajistit si rozhodnutí soudu, které by nahrazovalo souhlas otce dítěte s vycestováním do zahraničí.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Odstěhování matky s dítětem do zahraničí pokud je otec ve vězení - může se matka vystěhovat nebo potřebuje souhlas otce dítěte? (dítě není svěřeno do péče matky)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.