Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

2004 jsme se s bývalou manželkou rozvedli a naše dcera byla svěřena do péče matky. Mně byl stanoven styk s dcerou 1x za 14 dní od pátku do neděle. Ten se střídavě dodržoval jak pravidelně, tak nepravidelně (nyní velmi nepravidelně z důvodu jiných zájmů dcery). V současné době je dceři již 15 let a právě nastoupila studium na střední škole nedaleko mého bydliště.

V polovině září 2018 u soudního stání o zvýšení výživného, vyšlo najevo, že je má bývalá manželka s jejím nynějším manželem neúměrně zadlužena (příjmy domácnosti 23.000 Kč, výdaje 22.000 Kč). Mé příjmy spolu s mou současnou manželkou jsou ve výši 52.000 Kč a vlastníme dům o dispozici 5+1. Myslíte si, že je reálná šance si převzít dceru do mé péče? Dcera by měla k dispozici svůj vlastní pokoj a domnívám se, že jsem schopen ji v současné době zabezpečit lépe, jak matka. Navíc bývalé manželky starší 18-ti letá dcera nezvládla v posledním ročníku 4 leté školy maturitní zkoušku a začíná studium od 1. ročníku znovu na zcela jiné škole. Nerad bych, aby má dcera nedůsledností matky, dopadla stejně. Děkuji za radu, Ernest.

ODPOVĚĎ:
Jestliže chcete, aby byla dcera svěřena do Vaší péče, můžete podat k okresnímu soudu v místě jejího bydliště návrh na svěření dcery do Vaší péče. Za podání návrhu se neplatí soudní poplatek. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci právník nebo pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).
V návrhu je zapotřebí označit účastníky řízení (dítě a oba rodiče) jménem, datem narození a adresou trvalého bydliště, návrh musí být datován a podepsán. V návrhu také uveďte, že navrhujete, aby dcera byla svěřena do Vaší péče, a z jakých důvodů se domníváte, že by tak měl soud rozhodnout – uveďte okolnosti důležité pro rozhodování soudu (můžete uvést zejména informace o finanční situaci Vaší bývalé manželky). Soud bude při svém rozhodování posuzovat zejména to, zda je svěření dcery do Vaší péče v jejím zájmu či nikoliv. Vzhledem k věku Vaší dcery ale soud přihlédne také k jejímu názoru. Nelze tedy předjímat, jak soud v daném případě rozhodne.
Pokud soud Vašemu návrhu vyhoví, svěří dceru do Vaší péče, její matce určí výživné a může stanovit i styk dcery s matkou. Jestliže soud styk dcery s matkou nestanoví a dohoda s ní není možná, doporučuji následně požádat o úpravu dceřina styku s matkou. Návrh na úpravu styku může být také přímo součástí návrhu na svěření dcery do Vaší péče.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Předlužení matky a svěření dítěte do péče otci z důvodu neúměrného zadlužení pečujícího rodiče
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.