Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Adoptoval jsem si roku 2004 tehdy 5 letou dceru, dnes (01.01.2018) již bývalé manželky, z jejího předchozího manželství. Její biologický otec je známý, ale nikdy na ní neplatil výživné, i když mu bylo vyměřeno a po několika letech ho soud v jeho nepřítomnosti zbavil otcovství v můj prospěch a na mou žádost, neboť jsem dítě vychovával od jejích 8 měsíců.

V době osvojení dítěte jsme nebyli manželé, těmi jsme se stali 2007. 2015 jsme se rozvedli kvůli manželčině nevěře. Od ustanovení výživného platím na dnes (01.01.2018) již 17 leté dítě výživné. Po našem rozvodu ale došlo k totálnímu rozvratu vztahu mezi mnou a osvojenou dcerou, která se odstěhovala k matce a po krátké době se ode mne zcela odklonila a po mnoha hádkách se již rok (10/2016-10/2017) nikterak nestýkáme. Platím tedy výživné na dítě, jež není biologicky mé, a místo aby mi činil radost jeho vývoj a prosperita a měli jsme spolu hezký vztah, mám z toho jen problémy a starosti kvůli pomluvám, které o mne a mé přítelkyni osvojená dcera společně se svou matkou šíří na veřejnosti. Mohu jakkoliv zrušit osvojení? Děkuji

ODPOVĚĎ:
Podle § 840 nového občanského zákoníku (NOZ) soud osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence zruší, jsou-li pro to důležité důvody. Podá-li návrh jen jeden z  nich (osvojitel nebo osvojenec), může se druhý k  návrhu připojit. Osvojení ale nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. To neplatí, je-li osvojení v  rozporu se zákonem. Vzhledem k  tomu, že od osvojení uplynula delší doba než tři roky, pak již osvojení – za předpokladu, že proběhlo v  souladu se zákonem – zrušit nelze.
Dalším možným řešením by mohlo být popření otcovství. Popřít otcovství lze však nejpozději do šesti let do narození dítěte. Je-li návrh na popření otcovství podám po uplynutí popěrné lhůty, může soud rozhodnout, že zmeškání lhůty promíjí, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Popření otcovství je však málokdy v zájmu dítěte. V zájmu dítěte by mohlo být například tehdy, když by se našel dceřin biologický otec, který by se chtěl o dceru starat a přijmout ji za vlastní.
Co se týče pomluv, podle § 184 trestního zákoníku platí, že: Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v  zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li uvedený čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.
Pokud jste terčem pomluv ze strany bývalé manželky, můžete na ni podat trestní oznámení pro trestný čin pomluvy nebo se bránit před soudem v  civilním řízení. Žaloba na ochranu osobnosti se podává u krajského soudu, žalobou se můžete domáhat nejen omluvy, ale také finančního odškodnění. V  případě žaloby musíte být schopen svá tvrzení o pomluvě prokázat – poskytnout soudu relevantní důkazy. V  případě, že byste nebyl s  žalobou úspěšný, byste totiž musel uhradit nejen své náklady související se soudním řízením, ale i náklady protistrany.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Popření otcovství u adoptovaného dítěte
  • Zrušení adopce, osvojení - důvody, nový občanský zákoník
  • Pomluvy otce dítěte potomkem a bývalou manželkou na veřejnosti - jak se bránit?
  • Trestný čin pomluvy a trestní zákoník
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.