Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Z rozvedeného manželství mám děti, s přítelem se chceme vzít a pořídit si společně dítko. Pokud budu na mateřské může si pak novomanžel napsat mé děti na sebe? Abych nepřišla o úlevu na daních na děti? A nepřijdou tím mé děti o alimenty od biologického otce? Nebo si je bude muset adoptovat, aby měly jeho příjmení?

A zaniká tím povinnost biologického otce platit dětem alimenty? Děkuji za odpověď a přeji hezký den Justýna.

ODPOVĚĎ:
Daňové zvýhodnění (slevu) na dítě je možné uplatnit na vyživované dítě (nejdéle do 26 let věku) žijící s  poplatníkem ve společné domácnosti. Daňovou slevu je možné uplatnit také na dítě druhého z  manželů. Pokud se s  přítelem vezmete, budete moci po svatbě při splnění podmínek uplatňovat slevu na děti buď Vy, nebo Váš manžel. Daňová sleva na děti s  vyživovací povinností otce dětí nijak nesouvisí.
Se změnou příjmení je to složitější. Ke změně příjmení Vašich dětí totiž budete potřebovat souhlas jejich biologického otce. Podle § 76, odst. 2 zákona o matrikách, jménu a příjmení musí být k  žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas. Není-li souhlas učiněn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu úředně ověřen.
Pokud Vám otec souhlas se změnou příjmení nedá, můžete se se žádostí o změnu příjmení obrátit na soud. Soud ale změnu příjmení nepovolí, jestliže by změna byla v  rozporu s  potřebami a zájmy nezletilého, naopak ji povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro změnu příjmení vážný důvod. Pokud biologický otec nedá ke změně příjmení souhlas a příjmení Vašich dětí není hanlivé nebo směšné, musela byste návrh podaný k  soudu velmi pečlivě odůvodnit, aby soud shledal existenci vážného důvodu. Jestliže ale biologický otec na děti platí výživné a stýká se s  nimi, soud většinou vážný důvod neshledá a změnu příjmení nepovolí.
Obdobné je to s  adopcí (osvojením) Vašich dětí Vaším budoucím manželem. I k  osvojení dětí budete  potřebovat souhlas jejich biologického otce. Podle § 805 nového občanského zákoníku (NOZ) nemůže být o osvojení rozhodnuto bez souhlasu dítěte, rodičů dítěte nebo osob, které jsou oprávněny dát souhlas za rodiče, popřípadě manžela osvojitele. Paragraf 806 NOZ pak říká, že: Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň dvanácti let, je třeba vždy jeho osobního souhlasu. Nedosáhlo-li dítě věku alespoň dvanácti let, dá jeho jménem souhlas s  osvojením jeho opatrovník; opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí (tzv. OSPOD).
Podle § 819 NOZ k  osvojení není třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem. Rodič zjevně nemá o dítě zájem, neprojevuje-li soustavně o dítě opravdový zájem, a tím trvale zaviněně porušuje své povinnosti rodiče. Má se za to, že nezájem rodiče o dítě je zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu. Jestliže ale biologický otec nedá s  osvojením souhlas a projevuje o děti pravidelně zájem, pak osvojení dětí budoucím manželem nedosáhnete. Pokud by k  osvojení dětí došlo, osvojením zaniká vyživovací povinnost biologického otce a povinnost platit dětem výživné bude naopak mít Váš budoucí manžel jako jejich osvojitel.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Daňové zvýhodnění (slevu) na dítě po svatbě - informace
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.