Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o doporučení jak postupovat u soudního jednání ohledně svěření dvou dětí do péče. Doteď v péči matky a styk s otcem dle domluvy. Domluvy však již nejsou možné, rodiče jsou ve sporu. Dětí chodí do nevyhovující školy, kde se platí školné, na které matka nemá peníze. Matka má nevyhovující zaměstnání.

Jedno z dětí musí navštěvovat psychiatra a terapie (autismus). Dotaz zní: má matka u soudu sdělit, že má v úmyslu se odstěhovat do jiného vzdálenějšího města z důvodu zdravotní péče, lepší školy a zaměstnání, aby soud nenařídil střídavou péči, nebo toto raději neuvádět, aby to nevyznělo jako účelové stěhování? Děkuji moc. Vilma.

ODPOVĚĎ:
Rodiče mají vůči dítěti povinnosti a práva, která se souhrnně označují jako rodičovská odpovědnost. Rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajištění jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Podle § 875 nového občanského zákoníku vykonávají rodičovskou odpovědnost rodiče v souladu se zájmy dítěte.
Při soudním jednání tedy můžete argumentovat tím, že stěhování je v zájmu dětí, protože v místě nového bydliště budou mít lepší vzdělání, zdravotní péči apod. Můžete samozřejmě zmínit i možnost lepšího zaměstnání, které Vám umožní lépe financovat potřeby Vašich dětí. Protistrana samozřejmě může argumentovat tím, že stěhování je ze strany matky účelovým krokem. Bude pak záležet na soudu, jak celou situaci posoudí a zda návrhu na střídavou péči vyhoví či nikoliv.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.