Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Po uplynutí doby podmínky má člověk opět čistý trestní rejstřík, nebo tam nějaký záznam zůstane? A ještě poslední věc, pokud se manželé rozvedou, a některý z nich má nového partnera, je pravda, že ten partner má právo a povinnost podílet se na výchově dětí toho druhého? Je to nějak blíže specifikováno, nebo jen takto obecně? Je to dáno zákonem? S díky, Filip

ODPOVĚĎ
Po skončení zkušební doby podmíněného odsouzení si soud vyžádá informace o tom, jak se dotyčná osoba ve zkušební době chovala (zda se nedopouštěla další trestné činnosti, zda nahradila škodu, pokud jí byla náhrada škody soudem nařízena apod.). Pokud je vše v pořádku, pošle soud dotyčné osobě usnesení o tom, že se osvědčila. Jestliže soud rozhodne o tom, že se daná osoba osvědčila, hledí se na ni tak, jako by nebyla odsouzena a odsouzení by tedy nadále nemělo být uvedeno ani v rejstříku trestů.
Paragraf 885 nového občanského zákoníku stanoví, že: Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, podílí se na péči o dítě a jeho výchově i manžel nebo partner rodiče dítěte, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. To platí i pro toho, kdo s rodičem dítěte žije, aniž s ním uzavřel manželství nebo registrované partnerství, žije-li s dítětem v rodinné domácnosti. Takže odpověď zní na Váš druhý dotaz zní ano, i nový partner rozvedeného rodiče by se měl podílet na výchově dítěte a péči o něj. To ale neznamená, že by svá práva vůči dítěti ztratil biologický rodič, který s dítětem po rozvodu nežije. Pokud nebyla druhému rodiči soudem omezena rodičovská odpovědnost nebo nebyl této odpovědnost zcela zbaven, má i druhý rodič stále právo podílet se na péči o dítě a jeho výchově.