Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jsem osamělá žena, usiliuji o to, abych mohla nezrušitleně osvojit osiřelé dvouleté dítě (rodiče zemřeli při autonehodě) své zesnulé přítelkyně, které jsem slíbila, že se o její dítě postarám. Při prošetřování podmínek jsem však musela přiznat, že mým jediným příjmem a zdrojem je ne příliš vysoký invalidní důchod a že můj zdravotní stav vyžaduje občasnou hospitalizaci v nemocnici a lázeňskou léčbu. Mám nějakou šanci na adoptování? Blanka


ODPOVĚĎ:
Obecně platí, že u nezrušitelného osvojení musí být dítě starší 1 roku a takto mohou osvojovat buď manželé nebo jeden z manželů, který žije v manželství s rodičem osvojovaného dítěte. Jen výjimečně může nezrušitelně osvojit osamělá osoba, jestliže jsou předpoklady, že toto osv. bude plnit své společenské poslání.

Soud rozhoduje o osv. na návrh osvojitele
a před rozhodnutím musí uvážit, zda osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti.

V tomto případě zamýšleného nezrušitelného osvojení se jedná o povolení výjimky ze zásady, že při tomto druhu os. má vzniknotut kompletní rodina, osvojitelé mají dítěte nahradit oba rodiče.

V neprospěch povolení této výjimky svědčí jednak Váš neuspokojivý zdravotní stav a druhak Váš nízký příjem.

Z výše uvedených důvodů lze předpokládat, že soud pravoděpodobně Vašemu návrhu na nezrušitelné osv. nevyhoví.