Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Potřebovala bych poradit. Je mi 58 let a mám přes 30 let kamarádku, které je 74 let a které již roky pomáhám s chodem domácnosti a pod. Tato kamarádka má 42 letého syna, který je plně invalidní - psychiatrická diagnóza, zbaven svéprávnosti však není, požívá alkohol, není schopen se o sebe postarat, žijí ve společné domácnosti.

Před 5 lety jí zemřel manžel a asi dva roky nato sepsala u notáře závěť, v níž vše odkazuje mě s tím, abych se o syna postarala, to samozřejmě respektuji. No a tady je problém - jsem cizí, tudíž bych musela platit vysokou daň z nabytí dědictví, na kterou bych určitě neměla. Je možné v souvislosti s novým OZ, aby si mě adoptovala? Jestli ano, tak co proto máme udělat. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Daň z nabytí dědictví neboli dědická daň se platila pouze do konce roku 2013, od 1.1.2014 se žádná dědická daň neplatí. Dědic je rovněž osvobozen od daně z příjmů, takže dědictví nemusí uvádět ani v daňovém přiznání. Kvůli obavy z vysoké dědické daně tedy nemusíte uvažovat o adopci. Jediným poplatkem, který je v souvislosti s dědictvím potřeba zaplatit, je odměna notáři. Ta je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti a odvíjí se od hodnoty zděděného majetku. Odměna notáře se pohybuje od 600 Kč (spodní hranice při hodnotě majetku do 100 000 Kč) do 38.300 Kč (při hodnotě majetku nad 20 000 000 Kč). Notář si také může naúčtovat další výdaje spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu. Uhrazení odměny notáři se nevyhnete ani tehdy, kdybyste byla adoptována zůstavitelkou.
Pokud byste i tak uvažovala o možnosti nechat se osvojit, tuto možnost přináší od 1.1.2014 nový občanský zákoník, který osvojení zletilého upravuje v § 846 – 854. Základním předpokladem pro osvojení zletilého je skutečnost, že osvojení není v rozporu s dobrými mravy. Ve Vašem případě se bude jednat o osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého dítěte. Nový občanský zákoník předpokládá, že k takovému osvojení bude docházet výjimečně, z důvodů hodných zvláštního zřetele, pokud to je přínosné pro osvojitele i osvojence navzájem (pro Vás i Vaši kamarádku) nebo v odůvodněných případech alespoň pro jednoho z nich (vás). Pokud si Vás chce Vaše kamarádka osvojit, je zapotřebí, aby podala k okresnímu soudu v místě Vašeho bydliště návrh na Vaše osvojení, ke kterému se Vy připojíte. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát, nejlépe se specializací na rodinné právo.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.