Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je možné zrušit již rozeběhlý soud. Žádala jsem si totiž o trvalou péči o dceru neboť ji mám s bývalým přítelem ve sřídavé péči. Soud trvá skoro rok. S otcem dítěte jsme se dohodli, že budeme o dceru nadále pečovat střídavě. Je tedy možné nějak ten soud zrušit? Udělat zpětvzetí návrhu nebo žaloby o svěření do střídavé péče?

Žádné soudní stání ještě neproběhlo. Platí se něco za zpětvzetí návrhu? Moc děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Podle § 96, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je možné, aby žalobce (navrhovatel) vzal svůj návrh na zahájení řízení zpět, a to zčásti nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela zastaví. Jestliže ostatní účastníci řízení se zpětvzetím návrhu z vážných důvodů nesouhlasí, soud rozhodne tak, že zpětvzetí návrhu není účinné. Toto ustanovení ale neplatí tehdy, byl-li návrh vzat zpět dříve, než začalo jednání. Návrh na svěření dcery do Vaší péče tedy můžete vzít zpět - můžete tak učinit buď písemně, nebo ústně do protokolu při nařízeném soudním jednání. Za zpětvzetí návrhu žádný soudní poplatek neplatíte.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.