Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud si přítel bývalé snachy zažádá o adopci synovi dcery (syn souhlasí) přijdu já, jako babička, o nárok vídat se s vnučkou? Musí syn platit i nadále výživné, pokud si jeho dceru adoptoval přítel bývalé snachy? Pokud ano - v jaké výši? Čistý příjem syna činí pouze kč 10.000,-. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině vzniká osvojením mezi osvojitelem (přítelem Vaší bývalé snachy) a osvojencem (Vaší vnučkou) takový poměr jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojencem a příbuznými osvojitele poměr příbuzenský. Paragraf 72 téhož zákona upozorňuje na to, že osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou. To znamená, že v případě osvojení Vaší vnučky přítelem bývalé snachy už nebude muset Váš syn platit žádné výživné - vyživovací povinnost přejde na přítele Vaší bývalé snachy. Váš syn ale v důsledku osvojení přestane být ze zákona otcem Vaší vnučky a Vy tudíž přestanete být její babičkou a nebudete mít tak právní nárok vnučku vídat. To, zda budete moci vnučku vídat i po jejím osovojení, bude záležet pouze na dobré vůli Vaší bývalé snachy a jejího přítele.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.