Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám 3 letého chlapečka s cizincem (Malajsie). Rodila jsem v ČR a otec dítěte je zapsán do rodného listu. Po narození dítěte jsme žili rok v Malajsii, ale poté otec dítěte přestal jevit zájem. Žiji již více než dva roky v ČR a mám nového přítele, který vychovává mého syna. Za celou tu dobu biologický otec dítěte pouze 3x volal a nic více.

Peníze neposílá a o nic se nestará. Můj budoucí manžel by rád osvojil dítě, proto by mě zajímalo, zdali je k tomu potřeba souhlas biologického otce a kde získám více informaci? Na matrice? Také bych ráda věděla, komu by dítě připadlo, pokud by se mi něco stalo? Lze sepsat úředně nějakou listinu nebo zákon ukládá přesný postup? Neumím si představit, že by syn měl jet do Asie za otcem, který se o něj nikdy nestaral a vlastně ho ani nezná. Za svého otce považuje nynějšího partnera. Proto by mě zajímalo, zdali mohu toto nějak ovlivnit? V případě, že biologický otec bude souhlasit s osvojením a mně se něco stane, komu dítě připadne? Dítě nese mé příjmení, ale po svatbě bychom ho rádi změnili, je toto možné bez souhlasu biologického otce? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině mohou společně osvojit dítě pouze manželé - Váš partner tedy nemůže osvojit Vašeho syna bez toho, aby s Vámi nejdříve uzavřel sňatek. K osvojení je zapotřebí souhlasu zákonných zástupců (biologických rodičů). Pokud biologický otec souhlas s osvojením nedá, je možné tento souhlas nahradit rozhodnutím soudu za předpokladu, že otec po dobu nejméně šesti měsíců neprojevoval opravdový zájem o dítě zejména tím, že dítě nenavštěvoval, neplnil vyživovací povinnost apod. Návrh na osvojení můžete podat u okresního soudu v místě trvalého bydliště Vašeho syna - se sepsáním návrhu Vám může pomoci právník nebo sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě v místě Vašeho bydliště. Co se týče otázky, komu by dítě připadlo v případě, že by se s Vámi něco stalo, je to takto: Pokud by tato situace nastala dříve, než dojde k osvojení dítěte Vaším partnerem (budoucím manželem), resp, k Vašemu společnému osvojení dítěte, neměl by Váš partner na syna žádný právní nárok, a to ani v případě, že byste byli již oddáni. Pokud by k této události došlo až po osvojení dítěte, stal by se pečující osobou právě Váš partner/manžel. V případě osvojení syn dostane Vaše společné příjmení, resp. příjmení, které určíte pro Vaše společné děti.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.