Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj syn (13 let) byl v roce 2009 svěřen do pěstounké péče mé matky. Skončí pěstounská péče automaticky, jakmile syn dovrší 18 let nebo je potřeba soudní rozhodnutí? Kdo v tomto případě podává návrh na ukončení pěstounské péče? Děkuji, Alžběta

ODPOVĚĎ:
Pěstounská péče zaniká automaticky dosažením zletilosti dítěte, tj. v 18 letech věku. Není tedy zapotřebí žádat o ukončení pěstounské péče soud.