Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj bratr je ve výkonu trestu. Jeho bývalá přítelkyně je feťačka, narkomanka. Odebrali jí 4letého syna a pak i 2letého, což je syn mého bratra. Chtěla bych si ho adoptovat (osvojit), ale neměla jsem podmínky. Mám stejně staré děti, oba mají 3 roky. Teď už podmínky mám, mám přítele se kterým se za 4 měsíce bereme.

Jsem těhotná, čekáme miminko a stěhujeme se do rodinného domu. Mám nějakou šanci si ho svojit, tedy adoptovat? Nyní ho má sestřenice matky dítěte, posíláme mu balíčky, dárečky, jezdíme za ním. Chtěla bych ho mít doma. Ona je sama na tři děti a chodí do práce, tedy malého hlídá její matka, která se musí starat ještě o ležáka tatínka. Mám jako bližší rodina šanci? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:

Osvojením se setřenice matky stala zákonným zástupcem dítěte, vůči kterému má nyní stejnou rodičovskou zodpovědnost jako vůči vlastním dětem. Osvojit je možné jen dítě, které je tzv. právně volné, tedy v případech, kdy s osvojením souhlasí rodič dítěte (zde de facto ona sestřenice) nebo kdy o nezájmu rodičů rozhodne soud. Ten by mohl dle mého názoru ve Váš prospěch rozhodnout i v případě, že by dítě vyrůstalo v nevyhovujících podmínkách. Pokud má ale dítě zajištěné základní životní potřeby, není zneužívané, týrané či zanedbávané, pak to s možnosti osvojení vidím špatně. Domnívám se, že soud nerozhodne o změně osvojitele jen proto, že jste bližší příbuzná a máte lepší bytové podmínky.
Pokud byste se ale chtěla o celé situaci pobavit s někým osobně, můžete zajít na oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě, kde stále častěji mívá některá sociální pracovnice na starosti přímo oblast náhradní rodinné péče a zjistit, jaké byste mohla mít šance.

Co znamená, že je dítě právně volné k osvojení, adopci?

Osvojení neboli adopce je forma náhradní rodinné péče o děti tzv. právně volné, tzn. že:

  • rodiče dali předem souhlas s osvojením svého dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům, tento může být dán nejdříve šest týdnů po narození dítěte, a to před soudem nebo
    orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), souhlas může být odvolán pouze do doby, než bude dítě umístěno do péče budoucích osvojitelů,
  • soud určil tzv. absolutní nezájem rodičů o dítě, jelikož po dobu nejméně dvou měsíců po narození dítěte neprojevili o dítě žádný zájem, ačkoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná překážka,
  • soud určil tzv. kvalifikovaný nezájem rodičů o dítě, tzn. že rodiče neprojevovali o dítě opravdový zájem po dobu nejméně šesti měsíců,
  • soud zbavil rodiče rodičovské zodpovědnosti,
  • rodiče dítěte zemřeli.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.