Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel si za trvání manželství před 18 lety (2005) z našich společných peněz pořídil byt. Ten opět z našich společných peněz spravil a pronajímá ho. Tvrdí mí, že je náš společný. Vše si spravuje sám, pronajímá, peníze z pronájmů, bere jako VÝHRADNĚ SVÉ příjmy. Nedávno si pořídil další, zas jen na sebe, prý že mě k tomu nepotřeboval, že budu muset být až při případném prodeji.

Manžel první byt pronajímá, druhý spravuje a chce ho taky pronajímat, nebo prodat. Není mi ochoten sdělit, jak byt zafinancoval, je mu to prý nepříjemné. Protože s ním není žádná domluva, chtěla bych se zeptat.
1. V případě prvního i druhého bytu, může manžel bez mého svolení darovat byty synům, aby se vyvázal při rozvodu z plnění? Nebo s nimi jinak bez mého svolení nakládat?
2. Pokud jsou byty napsané na něj a došlo by po rozvodu k nějaké při, musím já jako nezapsaná v katastru něco dokazovat, např. financování, opravy……?
3. Jaká mi hrozí rizika, pokud by koupě druhého bytu, došlo k nějakým zapeklitostem a mám vůbec nějaké páky na manžela, aby mi sdělil podrobnosti koupě?
4. Můžu si nějak vymoct, aby mi polovinu z nájmu posílal?

 

ODPOVĚĎ:
1/ pokud jsou byty ve společném jmění manželů, je nutné, aby darovací či prodejní smlouvu podepsali oba manželé. Nestane se- li tak, může manžel, jehož podpis nebyl připojen namítat neúčinnost právního jednání.
2/ pokud nejsou byty v sjm a jsou ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů, náleží druhému manželi plnění, o které nemovitosti zhodnotil. Je tedy potřeba doložit o jaké částky byla konkrétní nemovitost zhodnocena a že tyto částky vynaložil druhý z manželů, v jehož vlastnictví nemovitost není.
3/Pokud byl byt pořízen za trvání manželství a náleží do sjm, tedy sjm nebylo o tuto nemovitost zúženo, jste vlastníkem shodně, jako Váš manžel, máte tedy veškerá absolutní práva spojená s vlastnictvím nemovitosti. V případě prodeje nemusíte souhlasit, kupní smlouvu nemusíte podepisovat. Pokud manžel nespolupracuje a dobrovolně Vám některé záležitosti neříká, je samozřejmě možnost je vymoci soudní cestou.
4/ Finanční prostředky z nájmu jsou ve společném jmění manželů, máte na ně plný právní nárok. Zcela chápu, že je velmi náročné bez spolupráce manžela vymoci platby z nájemného aniž byste musela podávat návrh na soudní řízení, bohužel, pokud manžel není té vůle Vám dohodnutý díl posílat, jiná cesta, než soudní řízení, není. Rovněž můžete se můžete obrátit na rozhodce, který Váš spor rychleji a levněji rozhodne. Seznam rozhodců vedený Ministerstvem spravedlnosti si dovoluji připojit zde: https://rozhodci.justice.cz/seznam-rozhodcu?field_roz_adr_kontaktni_obec_value=& field_roz_cislo_osvedceni_value=& field_roz_prijmeni_value=& field_roz_stav_tid=14.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.