Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Otec trpí maniodepresivní duševní poruchou, pro kterou byl před několika dny vzhledem k akutnosti jeho stavu umístěn do psychiatrické léčebny. Ve stavu mánie se otec poněkud vymyká kontrole (zejm. díky nezodpovědnému přístupu k léčbě a užívání léků) a svým neuváženým jednáním vystavuje sebe i rodinu (manželka, dospělý syna a dcera (já) mj. majetkové újmě (nadměrné utrácení, uzavírání smluv o půjčce apod.).

Vzhledem k jeho zdravotnímu. stavu by byl zřejmě na místě návrh na částečné omezení svéprávnosti, alespoň co se týká uzavírání smluv o půjčkách. Nicméně vzhledem k absolutnímu ochlazení rodinných vztahů vůči němu vlivem jeho chování, nemá již nikdo z rodinných příslušníků zájem být jeho opatrovníkem (z dalších přímých příbuzných již nikdo nežije). Dále se jeho manželka (moje matka) zcela pochopitelně z důvodu neúnosnosti jeho nepříčetného chování rozhodla ukončit manželství s ním a v rámci rozvodu vyřešit majetkové vyrovnání - zejména rodinný dům v SJM, který bude zřejmě pro možnost vyrovnání nutné prodat, vzhledem k tomu, že ani jeden z manželů nemá prostředky na vyplacení toho druhého. Jak v daném případě postupovat, aby nevznikla kolize v rámci jednotlivých řízení? Podat nejdříve návrh na omezení svéprávnosti, ale pouze na uzavírání smluv o finančních produktech s návrhem na stanovení veřejného opatrovníka? Dá se předpokládat, že soud takovému návrhu vyhoví, pokud zevrubně popíšeme všechny okolnosti? A pokud ano a dojde k tomuto omezení svéprávnosti otce, jaký dopad bude mít toto omezení na následné rozvodové řízení a příp. prodej nemovitosti? Nebo nejdříve vyřešit rozvod a prodej domu a až poté podat návrh na omezení svéprávnosti? Děkuji za odpověď.  

 

ODPOVĚĎ:
V okamžiku, kdy je člověk omezen ve svéprávnosti, již nemůže jednat samostatně, ale vždy pouze se souhlasem opatrovníka a v zásadnějších věcech jen se souhlasem soudu. Jakékoliv smlouvy týkající se majetku jsou tedy díky schválení soudu velmi časově zdlouhavé. Doporučila bych tedy nejdříve vyřešit rozvod a majetkové vypořádání a teprve poté řešit omezení svéprávnosti. Je zde ale jisté riziko, že platnost smluv, které byly uzavřeny v rámci rozvodu za okolností, kdy již bylo zjevné, že otec nerozumí úkonům, které činí, by mohla být napadena a tyto mohly být zneplatněny právě pro jeho neschopnost porozumět úkonům, které činí. Pokud jde následně o omezení svéprávnosti, v okamžiku, kdy je podán návrh, soud vždy ustanoví znalce, který duševní stav posuzovaného zkoumá a vyhotoví znalecký posudek. Ten je vždy zásadním důkazem pro rozhodování, do jaké míry bude posuzovaný ve svéprávnosti omezen. K návrhu na omezení svéprávnosti byste měli vždy doložit minimálně lékařskou zprávu, ze které aspoň zevrubně jeho stav vyplývá. Pokud i ze znaleckého posudku bude zjevné, že u něj duševní porucha propukla, lze očekávat, že soud návrhu vyhoví.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Návrh na omezení svéprávnosti maniodepresivního manžela, rozvod a vyrovnání majetku