Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Počítá se do SJM, když má jeden z manželů podílové listy nebo jen výnos z nich? Když jeden z rodičů navrhne střídavou péči a druhý nesouhlasí jak potom soud rozhoduje? Děkuji, Samanta

ODPOVĚĎ:
Pokud podílové listy manžel nabyl v době manželství, pak výnos z podílových listů do SJM spadá. Pokud se rodiče neshodnou v otázce střídavé péče, soud využívá různých možností, buď nařídí mediaci za účelem, aby se rodiče rozumně dohodli, případně nařídí rodinnou terapii nebo rovnou zadá znalecké posudky na výchovnou způsobilost rodičů a vztah dítěte k rodiči. Pokud je již dítě starší, cca 10 let, významnou roli hraje i jeho názor. Od znaleckých posudků se poslední dobou upouští, neboť potřeba jejich zpracování protahuje řízení a jedná se také o velmi vysoký náklad řízení. Soud pak o střídavé péči rozhoduje na základě zhodnocení všech důkazů, které ve věci provedl - posudky, výsledek mediace, názor dítěte, názor OSPOD, apod.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nesouhlas rodiče se střídavoou péčí o dítě, děti - jak potom soud rozhoduje a rozhodne