Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Manžel uvažuje o rozvodu. Můj dotaz se týká domu, který zdědil v hodnotě 1.200.000 Kč. V domě zůstala bydlet jeho maminka, která má být vyplacena (viz výňatek: "Syn zůstavitele, jako dědic ze zákona, přejímá dluh zůstavitele vůči manželce zůstavitele zakládající se na náhradové pohledávce manželky zůstavitele vůči zůstaviteli potřebné k vypořádání majetku ve společném jmění ve výši 600.000 Kč, který se zavazuje uhradit ve splátkách.".

Ve skutečnosti ale nic neplatíme a bude zde bydlet do smrti. Také jsme museli vyplatit jeho dva bratry - každému 300.000 Kč. Abychom mohli bratry vyplatit, uzavřeli jsme s manželem každý na své jméno úvěr u stavební spořitelny s tím, že jeden druhému jsme přistupitelem k jeho dluhu. Z manželovy smlouvy byl vyplacen jeden bratr a z mé smlouvy druhý.
1. Jaké je moje postavení k dané nemovitosti v případě rozvodu (má práva a mé závazky)?
2. Manžel si chce co nejdříve vzít hypotéku na rekonstrukci 600.000 Kč. Kdy nejdříve tak může učinit, aby to nemělo dopad na mne? Může to vůbec udělat vzhledem k trvalému bydlení své matky?
Děkuji, Sára.

ODPOVĚĎ:
Jelikož manžel získal nemovitost darem, nemáte k nemovitosti žádná práva a v případě rozvodu tato nebude součástí vypořádání SJM. Pokud jste si zajistila úvěr na vyplacení bratra, který má být vyplacen Vaším manželem z titulu vypořádání dědictví, fakticky je tedy dluh zřízen za účelem vyřešení pohledávky manžela. Oba úvěry spadají do společného jmění manželů. V případě rozvodu by tedy oba dluhy byly děleny na půl. Jelikož se ale jedná o dluhy, které jsou výlučně použity na vyplacení bratrů z titulu dědictví, můžete se po manželovi domáhat vrácení všeho, co jste na splátky dluhu uhradila a uhradíte nadále, neboť fakticky ze společného jmění hradíte něco, co má hradit pouze Váš manžel.
2. Hypotéku si manžel může pořídit buď až po rozvodu - jinak by opět byla součástí SJM nebo jděte k notáři a sepište notářský zápis o zúžení SJM. Pokud budete mít už v době manželství zúženy závazky, může si manžel teprve zajistit hypotéku. Trvalé bydlení jeho matky na hypotéku nemá vliv, max. by mohlo mít nepatrný vliv na znalecké ocenění nemovitosti pro účely hypotéky.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Půjčka na vyplacení sourozenců manžela, manželky kvůli získání nemovitosti - vliv rozvodu manželství na vyrovnání z nemovitosti jednoho z manželů