Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud si manžel za dobu trvání manželství koupí nemovitost, např. byt, koupí si ho sám, tedy sice ze "společných peněz" ale tuto koupi před partnerkou zatají, bude se v rámci rozvodového řízení k tomuto přihlížet v rámci dělení majetku? Je možné si vyžádat v rámci rozvodového řízení např. výpis z katastru nemovitostí? Děkuji Vám srdečně za odpověď. Marie.

ODPOVĚĎ:
Ano, vše co manžel pořídí za manželství, je automaticky součástí SJM. Nebylo by tomu pouze tak v případě, že by nemovitost koupil z peněz, které získal prokazatelně mimo SJM - např. darem či děděním. Pokud nevíte adresu takové nemovitosti, bude to při případném soudním řízení problém, protože již do žaloby musíte nemovitost, která má být předmětem vypořádání, dostatečně specifikovat. Vhodnější by bylo, aby podal žalobu manžel a Vy byste pak již v rámci řízení namítla, že vlastní nemovitost, která by měla být rovněž předmětem vypořádání a navrhla byste, aby soud  zjistil, jaké nemovitosti v jeho vlastnictví jsou.   Soud má možnost vyhledávat v evidenci katastru nemovitostí ČR
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
vlastnictví nemovitostí na jméno, ovšem Vám jako občanovi pravděpodobně na czechpointu odmítnou sdělit. Doporučovala bych ale přesto jít osobně na katastr a požádat o seznam nemovitostí na manželovo jméno. Budete muset tento požadavek řádně odůvodnit, ale mám za to, že při řádném zdůvodnění by Vám mohli vyhovět.