Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Moje matka se po rozvodu znovu vdala a její současný manžel v podnikání nadělal spousty dluhů čímž ji připravil úplně o všechno, včetně střechy nad hlavou a ještě za něho platí z důchodu exekuci, jelikož on si milionové dluhy nadělal, ale nesplácel, doporučené dopisy nevyzvedával, tak kdo mohl, tak se začali hojit finančně na matce.
Poraďte nám jak docílit toho, aby nenesla odpovědnost za jeho dluhy. Je možné se jako by nechat rozvést s tím, že on písemně dozná, že si za své dluhy vzniklé sice v době manželství, ale z podnikání může sám a že se zavazuje je sám splatit? Moc děkuji za Váš čas a radu, Ilona


ODPOVĚĎ:
Principem společného jmění manželů je, že oba manželé odpovídají za dluhy společně a nerozdílně. Avšak v tomto případě se jedná o podnikání. Rozvod je samozřejmě jednou z možností, neboť dojde k vypořádání SJM. Pokud ale bude manžel opět pro banku nedostupný, banka opět přijde za Vaší matkou. Ta by však mohla po něm tyto prostředky vymáhat. Další možnost je požádat soud o zúžení SJM. V době manželství tak soud činí jen ve výjimečných případech, který dle mého názoru, u Vaší matky již nastal. To by vyřešilo vnitřní majetkové uspořádání mezi manželi. Podotýkám, že i v tomto případě je toto pro banku nepodstatné,ale matka i v tomto případě bude moci poté požadovat peníze po manželovi. Dnes je tomu jinak – před vypořádáním plní v podstatn svůj dluh – dokud žije ve společném jmění manželů.