Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vlastním s manželkou v SJM chatu. Je možné svoji polovinu někomu darovat (dceři, synovi, manželce)? Je problém při darování podílu nemovitosti v SJM dětem? Je nutný souhlas manželky? Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Věci patřící do společného jmění manželů SJM nejsou vyjádřeny podíly, jako tomu je např. u věcí patřících do spoluvlastnictví. Tedy majetek v SJM můžete převést pouze celý se souhlasem obou manželů. Pokud byste na převodu poloviny chaty svým dětem trval a Vaše manželka by byla zásadně proti takovému jednání, muselo by mezi Vámi dojít nejprve k úpravě manželského majetkového režimu odlišně od zákona. tzn. smluvně vyčlenit nemovitou věc ze SJM. Následně by formou vypořádání došlo k rozdělení nemovitosti do podílového spoluvlastnictví. Poté byste již mohl polovinu nemovitosti bez souhlasu manželky někomu darovat. Tento postup je však velmi složitý a lze stejného způsobu docílit i některým ze způsobu pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva).