Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Během manželství jsem dostala v restituci činžovní dům s dvorem. Na dvoře jsem posléze postavila přízemní přístavbu. Byla zkolaudovaná jako nebytový prostor. Přístavbu mám v katastru nemovitostí od roku 1997 zapsanou bez čísla popisného č.p. a bez čísla evidenčního č.e. jako "jinou stavbu" na svoje jméno, spolu s činžovním domem.

Manžel mi teď začal tvrdit, že přístavba je z poloviny i jeho, protože byla postavena za trvání manželství. Podotýkám, že máme každý "svoje" peníze a stavěla jsem pouze za peníze vydělané pronajímáním prostor v domě (toto ale asi není podstatné). Pokud má manžel pravdu, jak bych měla postupovat, aby stavba na mém pozemku byla jen v mém vlastnictví. Manžel teď plánuje "zúžení společného jmění", protože si chce koupit za "svoje" peníze byt. Mohla bych toho nějak využít, abych i já měla za "svoje" peníze přístavbu? Nebo už je přístavba jen v mém vlastnictví, když je 15 let zapsaná v katastru na moje jméno? Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Byť je přístavba zapsaná v katastru nemovitostí jedná se pouze o evidenční údaj, který nic nemění na tom, že je majetek ve spoluvlastnictví v rámci společného jmění manželů SJM. Pokud byl majetek vytvořen za trvání manželství, nezohledňuje se systém hospodaření s finančními příspěvky rodiny, jelikož se předpokládá, že jsou "společné" bez možnosti výjimky.

Zúžení společného jmění manželů SJM je v tomto případě na místě a dá se jím najisto vyřešit i vlastnictví "přístavby", jelikož zužovat se bude i majetek, který máte ve společném jmění v současnosti (tedy smlouva nepůsobí pouze do budoucnosti) a pokud existuje o nějakém majetku pochybnost, předpokládá se, že je majetek součástí společného jmění manželů SJM.

Na druhou stranu zvažujte, zda by pro Vás nebylo výhodnější na smlouvu nepřistupovat, jelikož byt by taktéž byl ve společném jmění manželů SJM.

Zúžení společného jmění manželů SJM neovlivňuje dědickou posloupnost, ale ovlivňuje objem zděděného majetku. Toto je taktéž třeba zvážit např. v situaci kdy vztahy v rodině jsou komplikované.

Dohodu o zúžení společného jmění manželů SJM je třeba sepsat ve formě notářského zápisu. Více o majetku manželů vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/89/3181-spolecne-jmeni-manzelu-informace.html
Obecně lze říci, že pro bohatšího z manželů je SJM spíše nevýhodo a naopak. S tím ale manželé manžeství uzavírají a je potřeba s touto skutečností od počátku počítat.