Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Kupuji nemovitost - chatu s pozemkem. Jsem ženatý a zajímá mě, zda existuje více variant uzavření kupní smlouvy a s tím i souvisejících variant zápisů do katastru nemovitosti. Dovedu si představit, že jako kupující a majitel bude uveden manžel, manželka, případně oba.

Nebo je v době trvání manželství nutné vždy zapsat do katastru nemovitostí oba dva přímo jako společné jmění manželů SJM? Pokud je možností více, jaké výhody a nevýhody z uvedeného plynou? Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Varianty de facto neexistují. I když Vám katastr nemovitostí zapíše majetek jenom na Vaše jméno bez poznámky o společném jmění manželů (což by se v reálu mohlo stát pouze v důsledku administrativního pochybení), podle data zápisu případný rozvodový soud určí, zda majetek spadá do společného jmění manželů či nikoliv.
Výjimkou jsou situace, kdy je nemovitost nabyta výlučně jedním z manželů (darování, dědictví, pořízení nemovitosti z výlučně vlastních financí nespadajících do SJM) nebo je nabyta manželem, který má zúžené společné jmění manželů. Tehdy nabyl majetek pouze ten manžel, který je v katastru nemovitostí uveden.
Pokud máte na mysli, že by se takovým zápisem nějak určovala dispozice s majetkem, tak musím upozornit, že dispozice s majetkem, který je (bez ohledu na stav zápisu) právoplatně součástí společného jmění manželů, může vést k neplatnosti právního úkonu (prodeje, darování nemovitosti apod.) a tím i k odpovědnosti prodávajícího (tedy jednoho z manželů), který neměl s dispozicí souhlas druhého manžele za škodu způsobenou kupujícímu.
Z hlediska kupujícího se dá předejít situaci, kdy kupuje nemovitost, o níž nemá patrnost zda je součástí společného jmění manželů či nikoliv, a to jednoduchou formulací ve smlouvě (vyjádřením výslovné vůle druhého manžela prodávajícího stvrzené podpisem) o dispozici s nemovitostí.
Pokud byste byl v pozici manžela, který zjistí, že se společným majetkem bylo nakládáno bez Vašeho vědomí, můžete do 3 let od účinnosti právního úkonu s majetkem, tento právní úkon napadnout pro neplatnost (z důvodu Vašeho nesouhlasu s takovým úkonem - nutno podotknout, že se musí jednat o nesouhlas od počátku a tedy nelze si rozmyslet jednou projevený souhlas; důkazní břemeno o souhlasu leží na druhém manželovi).