Počet stránek ve webu: 38.467

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Chci se zeptat na tyto záležitosti: podle předběžné dohody o vypořádání SJM mám manželce po rozvodu vyplatit určitou finanční částku, jejichž výše se přibližně rovná hodnotě menší nemovitosti, kterou jsem nabyl ještě před vstupem do manželství. Může mne manželka resp. soud donutit tuto nemovitost prodat pro úhradu tohoto závazku?

Navíc, může mne limitovat termínem do kdy mám uhradit tento závazek? Já tento závazek uznávám, ale mohu ho splatit jen v splátkách. Předem děkuji za odpověď. Miroslav

ODPOVĚĎ:
Pokud bude před soudem uzavřena dohoda o splátkách a budete je řádně provádět není důvodu, aby byla vedena proti Vám exekuce prodejem nemovitosti.
Doporučuji rovnou v návrhu mít dohodnutou částku rozdělenou na splátky a určenou výši těchto splátek a dobu, po kterou budete částku splácet. Pokud už je pozdě a návrh byl odeslán soudu, tak dohodu v tomto smyslu uzavřít před soudem. Soud Vás "nutit" nebude, ale doba splácení (která nebude manželi výslovně dohodnuta) bude určena jako doba přiměřená (tedy pokud manželka třeba nemá zajištěné bydlení, tak doba splácení může být určena s ohledem na nutnost zajištění bydlení manželky na dobu po rozvodu - tj. dohodou se můžete např. dohodnout na době splácení 10 let, soud ale bez takové dohody může určit splatnost závazku v době poloviční).