Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Rozvádím se a s manželem máme půjčku, která je z části splacená. Dohodli jsme se, že manžel bude platit půjčku a mně polovinu z částky, kterou je nutné splatit, odečte z částky, kterou mi musí zaplatit z odhadu bytu. Zbývající částku, kterou je potřeba splatit, jsme tedy rozdělili na půl, a moje půlka mi bude odečtena z vyrovnání majetku tedy z částky, která mi přísluší z ceny bytu.

Např. : cena bytu je 1.000.000 Kč. Půlka z ceny bytu, kterou by mi měl manžel vyplatit, je 500.000 Kč (jedná se čistě o odhad samotného bytu, nikoliv o věci v bytě), půlka z půjčky, kterou bych měla platit já, je 100.000 Kč. Z 500.000 Kč se mi odečte 100.000 Kč na splacení půlky půjčky. Protože jsme si z této půjčky pořídili i věci do domácnosti a tyto věci zůstávají v držení manžela, mám právo požadovat půlku z těchto věcí nebo finanční kompenzaci? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Cenu věcí byste měli započíst do aktiv, tedy počítat nejen byt, ale i ony věci a následně počítat rozdíl nejen z ceny bytu, ale i věcí. Tj. máte právo požadovat polovinu hodnoty věcí nebo finanční kompenzaci, kterou byste měli spočítat dle aktuální ceny věcí.