Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat ohledně vypořádání dluhu vzniklého za trvání manželství. Můj manžel se zadlužil u finančního úřadu. Momentálně dluží něco přes 1.000.000 Kč za nedoplatek na daních. Někde jsem se dočetla, že daňová povinnost nespadá do SJM. Budeme se rozvádět a tak bych se chtěla dozvědět, jak dále postupovat.

Máme dvě malé děti a půlka jeho dluhu je pro mě dost zdrcující. Děkuji Vám moc za informaci. S pozdravem Viktorie.

 

ODPOVĚĎ:

Obecně daňová povinnost nespadá do SJM, pokud nejde o daňové povinnosti týkající se majetku a majetkových práv, které jsou součástí společného jmění manželů. Ovšem i přesto, že jde o dluh vzniklý neplněním daňové povinnosti Vašeho manžela, tak v případě vymáhání dluhu nařízením daňové exekuce podle zákona č. 280/2009 Sb. daňového řádu, může tato situace zasáhnout i Vás. Do daňové exekuce totiž spadá mimo peněžní prostředky na účtu dlužníka a majetek dlužníka i majetek spadající do SJM podle §180 odst. 2 daňového řádu. Exekuce se může týkat i majetku manžela dlužníka. Postup je takový, pokud nebude finanční úřad moct v rámci daňové exekuce uspokojit dlužnou částku daně přikázáním z bankovního účtu dlužníka, vyzve dlužníka k podání prohlášení o majetku, ve kterém musí mimo jiné uvést i majetek spadající do SJM. Zároveň majetek zapsaný ve veřejných rejstřících může být postižen daňovou exekucí i bez jeho uvedení v prohlášení majetku dlužníka (např. nemovitosti v SJM zapsané v katastru nemovitostí), protože tento údaj může správce daně zjistit bez součinnosti dlužníka.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata: