Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme rozvedení, je to 2016-2019. Dohodu o majetku jsem předložila soudu, že moji 1/3 nechám manželovi. Nyní, když se nepostaral o přepis na katastru nemovitostí jsem se rozhodla, že si svůj díl nechám nebo ať mě vyplatí. Mám nárok tohle provést. Začal vše řešit až nyní. Děkuji Olga.

ODPOVĚĎ:
Pokud byla uzavřena dohoda o vypořádání SJM a byl vyhlášen rozsudek o rozvodu, dohoda nabyla účinnosti. Pokud ale nebyla vložena do katastru nemovitostí, pak po třech letech po právní moci rozsudku o rozvodu nastává fikce, že vše, co je v SJM a není dle dohody v katastru přepsáno, katastr přepíše na podílové spoluvlastnictví. Pokud je to Vaše situace a již uplynula tříletá lhůta pro přepis na katastru, stali jste se podílovými spoluvlastníky nemovitosti a můžete požadovat vyplacení. Bývalý manžel by se ale mohl soudně domáhat určení, že není povinen Vám nic vyplácet s ohledem na nabytí účinnosti dohody o vypořádání SJM, i když nebyla vložena do katastru.