Počet stránek ve webu: 43.247

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

V průběhu manželství k nám do našeho rodinného domu, tedy RD, se přistěhovala moje matka, abychom ji u nás doopatrovali až do smrti a to jsme splnili. V určitem období, kdy jsem měl rozdělené SJM a manželka vlastnila celý dům, jsem byl pověřený mojí matkou a to plnou mocí tohoto znění:

"Zmocňuji xy, aby mne od dnešního dne plně zastupoval ve všech záležitostech týkajících se správy a nakládání mým movitým i nemovitým majetkem a úpravy práv a povinností při užívání tohoto majetku. Současně ho zmocňuji, aby mým jménem od dnešního dne jednal i o prodeji a převodu majetku na jiné osoby."
Já jsem prodal její dům zaplatil část peněz jako provizi, vyplatil i nutné podíly, jenž vázly od smrti otce, část dluhů a zbylou. Část peněz jsem používal na rekonstrukci rodinného domu, tedy RD. Ovšem na výdaje, které jsme používali na provoz domu či obnovu a zakoupení aut, či při pěti dětech na jejich potřeby a takzvaně jsme větší část "projedli". Žádné doklady nemám. Následně jsem se stal později spoluvlastníkem rodinného domu, RD. Mohu v případě žádostí o rozdělení SJM soudním řízenim relevantně požadovat odečtení mého podílu i s požadavkem započtení takzvaně vložených financí do našeho manželství, které nemají papírový podklad a byly vloženy v dobré víře. Udajně by druhá strana musela prokázat, že tomu tak nebylo je to tedy jak ve skutečnosti? Děkuji Richard.

 

ODPOVĚĎ:

V případě vypořádání společného jmění manželů po rozvodu má každý z manželů nárok na vypořádání toho, co bylo z jeho výlučných prostředků vynaloženo na společný majetek. Můžete tedy žádat započtení vynaložení investic získaných z prodeje matčina domu do SJM. Pokud však manželka tyto vynaložené prostředky neuzná, je nutné investice prokázat. Výdaje, které jste tzv. projedli, nejsou investicí do společného majetku, proto jejich započtení nárokovat nelze.
K Vašemu poslednímu dotazu pouze podotýkám, že veškerá svá tvrzení v soudním řízení musíte prokázat (pakliže to druhá strana sporu popírá).

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.