Počet stránek ve webu: 40.040

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám závažný problém se zaměstnavatelem. Pracuji s maženkou na DPP a zaměstnavatel chce, abychom ke konci měsíce květen 2019 skončili. Nechce nám dát ale výpověď písemně. Čeká, že odejdeme jen tak. K práci máme současně i bydlení, kde žijeme se dvěmi malými dětmi. Doposud nám ale nebyla dána smlouva o bydlení. Další problém je ten, že máme na farmě hmotnou odpovědnost, která je součástí pracovní smlouvy.

Poslední výplatu jsme též neobdrželi. Prý za poškozený majetek. Žádného poškození si ale nejsme vědomi. Je na nás vyvíjen velký psychický tlak, tak jsme i v tomto případě nuceni přestěhování víceméně bez prostředků.
Chci se tedy timto obratit o radu na vás. Jak se mohu popřípadě branit, co můžeme učinit pro svou ochranu, když odejdeme bez písemné výpovědi s hmotnou zodpovědností? Děkuji, Ivan

 

ODPOVĚĎ:
Ustanovení § 77 odst. 4 zákoníku práce uvádí, že pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží. Pokud tedy DPP neskončí uplynutím doby, musí Vám zaměstnavatel dát písemnou výpověď.
Podle § 253 odst. 2 zákoníku práce závazek z dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější.
Podle § 254 odst. 1 zákoníku práce je inventuru zaměstnavatel povinen provést při uzavření dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty, při zániku závazku z této dohody, při výkonu jiné práce, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo na jiné pracoviště, při jeho přeložení a při skončení pracovního poměru.
Při nesplnění těchto podmínek je možné obrátit se na místně příslušný inspektorát práce.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Nevyplacení mzdy z důvodu smyšleného poškození majetku zaměstnavatele - jak se bránit účelovému tvrzení zaměstnavatele?