Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1. Momentálně je podána Žaloba na vypořádání SJM (1/2017), kdy první jednání je nařízeno 6/6/18. Díky tomu, že bývalý manžel odmítal prodat byt v SJM, aby se vyrovnaly závazky, v žalobě je uvedeno přikázání nemoviosti do jeho vlastnictví, a dluhy (dluh u Hypoteční banky - úvěr vedený na oba manžele, dluh u SVJ - vedeno na oba - SJM).

Nyní jsem se dozvěděla, že nelze přikázat soudem dluh Hypoteční banky HB a SVJ do závazků jedno z bývalých manželů, jelikož se jedná o společně uzavřený úvěr u HB a dluh vznikly oběma manželům díky nevypořádanému SJM. Tedy, že sice soud by převedl nemovitost na býv. manžela, ale závazky (dluhy u HB a SVJ) by nadále zůstaly nerozdílně i mne, jakožto bývalé manželce. Co je prosím na tom pravda? A jak by se dalo případně ošetřit v žalobě, aby veškeré závazky spolu s bytem převzal bývalý manžel?
2. Uvažuji vzhledem k těmto dluhům i o insolvenci, jen mi bylo sděleno, že když je podána Žaloba na vypořádání SJM - ve smyslu převodu bytu náležejícího do SJM do vlastnictví bývalého manžela, pak by mohl vzniknout problém s insolvencí. Prý mám pozastavit řízení, nebo lépe vzít žalobu o vypořádání SJM zpět. Obávám se však, že insolvence nevyjde, a zbytečně se opět vypořádání zpětvzetím žaloby protáhne, (navíc ve vypořádání jsem byla osvobozena od soudních poplatků, mám přiděleného právního zástupce, který však nad rámec ničeho nečiní - a znovu by mne při další žádosti nemusel soud vyhovět osvobozením od soudních poplatků) - dále se obávám, ohledně jakési 3-leté lhůty po rozvodu, pokud se nevypořádá SJM - co bude následovat? Pravomocně jsme rozvedeni k 1/11/16. Prosím o radu, co doporučujete, mám zpětněvzít žalobu - kvůli insolvenci?
3. insolvence údajně - od cca 12/2017 má SVJ v insolvenci (dražbě) nárok na 10 % z dluhu přednostně - dokonce i před zajištěným úvěrem (vinkulace HB), je tomu tak?
Děkuji, Aneta

ODPOVĚĎ:
Pokud je byt i dluhy součástí SJM, bude vše započítáváno, tedy hodnota bytu k sumě dluhů. Pokud bude byt přikázán do vlastnictví bývalému manželovi, měly by být i dluhy přikázány ve větší míře jemu. Pokud jde o probíhající insolvenci, tak pokud budete podmínky oddlužení plnit řádně, budete po pěti letech oddlužena. Žalobu o vypořádání SJM můžete podat kdykoliv až do okamžiku tří let po rozvodu. Tedy pokud byste ji nyní vzala zpět, můžete ji ještě do listopadu 2019 podat znovu. Pokud nepodáte, vše se dělí automaticky napůl - dluhy i nemovitosti, které pak spadají do podílového spoluvlastnictví. K dotazu ohledně přednosti 10% SVJ je to tak, že s účinností od prosince 2017 byl novelizován občanský soudní řád, který mezi přednostní pohledávky zařadil i uspokojení pohledávek SVJ, a to do výše jedné desetiny výtěžku zpeněžení jednotky. Takže informace, kterou máte, je pravdivá. Obecně bez znalosti konkrétního případu skutečně nelze zodpovědně poradit, zda vzít žalobu zpět, či nikoliv. Navštivte advokáta - jejich seznam naleznete na www.advokatikomora.cz a poraďte se o dalším postupu. Vyberte si advokáta specializovaného na vypořádání SJM a insolvenci.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Vyřešení dluhů manželů společnou insolvencí - vliv vlastnictví bytu, domu, nemovitosti (dluh z hypotéky u Hypoteční banky, HB)
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.