Počet stránek ve webu: 38.815

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel je rozvedený od řijna 2013 (více jak 2 roky), ve SJM má byt, kde žije bývalá manželka a dvě nezletilé děti. Bývalá manželka konečně začala pracovat a tak by se můj přítel chtěl majetkově vyrovnat. S bývalou manželkou není řeč, nechce ho vyplatit z bytu a prodlužuje to jak se dá.

Přítel platí sám hypotéku na tento byt, veškerá pojištění bytu a nic z něho nemá. Byt nabyl před manželstvím a vložil ho do SJM až v době manželství. Z bytu chce vyplatit 50% a také samozřejmě, co se týká společných závazků, které platí pouze on, chce aby se bývalá manželka podílela. Kromě hypotéky (2100 Kč) platí spotřebitelský úvěr a sedačku (která zůstala u ní v bytě) 1380 Kč + 750 Kč. Dohromady závazky, které by měli platit oba činí cca 4000 Kč. Pokud není možná dohoda a dá to můj přítel k soudu (do 3. let od rozvodu), jak může soud rozhodnout, když manželka bude tvrdit, že na vyplacení nemá peníze, ale že si chce byt ponechat? Můj přítel o byt nestojí, navrhne variantu že se nechá vyplatit nebo že se byt prodá a výdělek se rozdělí, s tím ale bývalá manželka souhlasit nebude… Jaký tedy může být verdikt u soudu? Jde mi o placení poplatků a právní zastoupení, které nebude levné… A co by se tedy stalo, kdyby se do 3. let po rozvodu nic nestalo, byt by pak spadl do podílového spoluvlastnictví, jaká pak jsou práva mého přítele? A co se stane s dluhy, které mají oba a hradí je pouze můj přítel? Má pak nějakou šanci o vyrovnání? Nebo v tom bytě zůstane bydlet jeho býv. žena a on bude vše platit dál sám? Když se podá žaloba k vyrovnání podílového spoluvlastnictví po 3. letech od rozvodu, uspěje? Nařídí třeba soud prodej? Přeci nemůže stačit, že se jeho býv. žena sekne, že to řešit nebude, že na to "nemá", ale pak přeci nemá na to, aby žila v tak velkém a lukrativním bytě (110m2 v centru města) … Co se v tomto případě dá dělat? Může můj přítel prodat tu svou polovinu bytu bez jejího souhlasu (pokud mluvíme o tom, že byt bude v podílovém spoluvlastnictví) … Nebo nám bude muset začít platit nájem? Nebo, když se rozhodneme půl bytu užívat, musí ho vyklidit a dát příteli klíče od bytu? Mluvím o extrémech, ke kterým se rozhodně uchylovat nechceme, ale pokud to bude nutné, nic jiného nám nezbyde. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Dobrý den, žaloba na vypořádání SJM je možná, nicméně nevidím to úplně na šťastné řešení, jelikož soud samozřejmě bude přihlížet k tomu, že tam bývalá manželka bydlí a vychovává jejich děti. Samozřejmě je zde dáno hlavní kriterium, že podíly jsou stejné. Taktéž se na druhou stranu přihlédne k tomu, jak se každý z manželů zasloužil o nabytí a udržení majetkových hodnot náležejících do společného jmění. Je to zdlouhavý spor, který nemá zpravidla valného řešení.
Pokud by nastala nevyvratitelná domněnka vzniku spoluvlastnictví, pak lze již samozřejmě s podílem dle libosti disponovat, tedy i prodat. Je možné rovněž po manželce žádat úhradu za užívání bytu nad rámec jejího spoluvlastnického podílu. Pokud toto nebude hradit, pak je možno žalovat bezdůvodné obohacení. Poslední možností v tomto případě je podání návrhu na zručení a vypořádní spoluvlastnictví. Při zrušení spoluvlastnictví si spoluvlastníci vzájemně vypořádají pohledávky a dluhy, které souvisejí se spoluvlastnictvím. Nemá-li maželka prostředky, pak by bylo vhodné navrhnou vypořádání formou prodeje bytu a rozdělení výtěžku.