Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

5/2014 jsme byli rozvedeni. Máme dům v SJM. Manželka se odstěhovala, dále má však v našem spol. domě trvalé bydliště. 2010-2014 zde bydlela a na bydlení jako vodu, elektřinu, topení atd. ničím nepřispívala, vše jsem hradil se svého účtu sám. Se mnou v domě, domácnosti zůstali bydlet dva naši synové, oba starší 18 let, jeden ještě studuje.

Exmanželka na mě podala žalobu a požaduje majetkové vyrovnání z poloviny domu do 3 dnů od nabití právní moci. Já mám spoustu let sezónní práci říjen až květen a příjmem 12.000,- měsíčně. Nyní jsem hlášen na úřadu práce a pobírám 6 tis. měsíčně. Všechny náklady na dům platím sám. Manželka nepřispívá ani na syny. Nemám žádný jiný majetek, ani příjem a nejsem schopen ji z domu vyplatit. Může mi soud nařídit, abych byl jen já vlastníkem a musel ji vyplatit, anebo dům prodat? Navrhl jsem, aby si svoji polovinu i nadále ponechala, že nemám finanční prostředky a nebo ji přenechala synům, kteří by neměli kde bydlet. Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Ano, soud skutečně může nařídit vyrovnání mezi spoluvlastníky tak, že jeden druhého vyplatí nebo že se nemovitost prodá a z výtěžku bude každý uspokojen. Avšak soud by zde měl brát také v potaz skutečnost, kdo v domě žije, kdo se podílí na jeho údržbě a jakou měrou a také na zájem účastníků. Ve Vašem případě by nemělo k takovému rozhodnutí dojít, ale počítejte s tím, že pakliže se nedohodnete na vyrovnání, je možné, že manželka svůj podíl na domě prodá sama, neboť i to je možné. Zkuste, i když věřím, že je to ve Vaší situaci velmi těžké, stále vyjednávat a navrhněte případně, že manželce její podíl budete hradit ve splátkách.