Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Můj problém spočívá v dluzích, které dnes již bývalý manžel udělal v manželství v době, kdy už jsme spolu nežili, ani nehospodařili. Jedná se o spoustu drobných i hodně vysokých pohledávek. Jsou to různé pojistky, zdravotní a sociální pojištění, leasing, směnky, úvěry v bance i od nebankovních společností. Já se o nich dovídám až z exekucí. Pobyt jsem nechala exmanželovi zrušit úředně. Exekuce nesplácí, nikde nepracuje. Všechen majetek, který byl ve SJM si už odvezli exekutoři, bylo to vybavení bytu. Máme exekuci na členský podíl v bytovém družstvu. Za pár měsíců to budou tři roky od rozvodu. Zajímá mě, jak vypořádat SJM když není žádný majetek a jsou jen tyto jeho dluhy. Žádné společné dluhy nemáme. Bojím se, abych nemusela splácet celý život to, co on si užíval s milenkami. Karolína


ODPOVĚĎ:
Dobrý den. V době trvání manželství oba manželé nabývají majetek i závazky do SJM a mají z nich práva i povinnosti rovným dílem. Pokud chcete vypořádat SJM, musíte s bývalým manželem uzavřít dohodu nebo do tří let od rozvodu podat návrh soudu. Po této lhůtě bude platit zákonná domněnka, že ohledně movitých věcí se manželé vypořádali podle stavu, v jakém každý z nich věci ze SJM pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých věcech a o nemovitých věcech platí, že jsou v podílovém spoluvlastnictví a že podíly obou spoluvlastníků jsou stejné; totéž platí přiměřeně o ostatních majetkových právech, pohledávkách a závazcích manželům společných.

Pokud tedy nechcete platit dluhy bývalého manžela, budete muset u soudu prokázat, že šlo o závazky týkajících se jeho majetku, který náleží výhradně jemu a závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal bez Vašeho souhlasu.

Pokud jde o družstevní byt, záleží, jestli jste ho získali v době manželství nebo před ním. Také všechen majetek, který jste nabyla dědictvím, či darem je Váš a nikdy nepatřil do SJM. A to ani další majetek, který jste za tento majetek pořídila.