Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jak to bude s dětmi po rozvodu manželství? Můžeme se domluvit s manželem nebo o tom musí rozhodnout soud? Zuzana


ODPOVĚĎ:
V případě, že se manželé rozvádějí, je vždy nutné mít soudní rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí – tedy stanovit si, kdo o děti bude pečovat a vychovávat je, a kolik bude druhý rodič na jejich výchovu a výživu přispívat. Pokud se manželé dohodnou, soud může jejich dohodu akceptovat, a tím je celá věc zjednodušena.

Neudělá to však v případě, že by tato dohoda byla v rozporu se zájmy nezletilých dětí. Stále častěji se však stává, že rodiče dítěte/dětí spolu žijí nesezdáni. Pak, rozhodnou-li se, že již dále spolu být nechtějí, mají oproti rodičům-manželům výhodu, že se mohou prostě dohodnout, ať už ústně, anebo písemně. Pokud dohoda klape, je vše v pořádku. Pokud neklape, anebo se nedohodnou, mohou se obrátit na soud se stejným návrhem, jako rodiče-manželé.

Soud pak (v obou případech) rozhodne buď o svěření do výchovy jednomu z rodičů a určí, kdy a jak často se ten druhý bude s dítětem vídat, nebo může rozhodnout o tzv. střídavé výchově, tedy že dítě bude např. týden u jednoho rodiče a týden u druhého.

Také rozhodne o tom, kdo a kolik bude platit na jeho výživu. (Zde je dobré podotknout, že nemůže-li dostát své vyživovací povinnosti rodič, může tato přejít na prarodiče, kteří zároveň mají také svá práva vůči vnoučeti. Tedy: pokud jim jeden z rodičů brání v kontaktu s jejich vnoučetem, mohou si i oni podat návrh k soudu na úpravu styku s ním.)

Dítě je v době řízení řízení zastupováno tzv. kolizním opatrovníkem – sociálním pracovníkem Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.