Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Ke kterému soudu mám podat žádost o rozvod? Martina


ODPOVĚĎ:
Návrh na rozvod manželství se podává k místně příslušnému soudu. Místně příslušný k řízení o rozvodu je okresní (obvodní) soud, v jehož obvodu měli manželé v České republice poslední společné bydliště, bydlí-li v obvodu tohoto soudu aspoň jeden z manželů.

Jinak je příslušný soud, v jehož obvodu má žalovaný bydliště, a není-li takového soudu (např. když žije manžel/ka v zahraničí), soud podle bydliště žalobce.