Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Dcera má za manžela cizince a nyní žijí v zahraničí, kde se v roce 2012 brali. V současné době již spolu nebydlí a dcera by ráda zažádala o nesporný rozvod. Děti nemají, majetek také ne, finanční prostředky si rozdělili. Dočetla jsem se, že pro tento typ rozvodu není nutná přítomnost u soudu.

Prosím o radu, jak máme tedy konkrétně postupovat? Manžel neumí česky. V případě přítomnosti u soudu mohu dceru v ČR zastupovat? Manžel je z Pákistánu a brali se na Novém Zélandu, kde nyní žijí. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Jestliže je dcera státním občanem České republiky, bude k rozvodu příslušný český soud a může se tedy rozvést podle českého práva. Aby mohlo jít o tzv. nesporný rozvod (rozvod dohodou), musí být splněny následující podmínky: manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se připojí i druhý z manželů. Pokud jsou tyto podmínky splněny, soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství a manželství rozvede. Aby tak mohl soud učinit, je zapotřebí soudu předložit písemnou dohodu s úředně ověřenými podpisy manželů, která upravuje vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost pro dobu po rozvodu.
Pokud se Vaše dcera chce rozvést bez své přítomnosti u soudu, je to samozřejmě možné, při nesporném rozvodu i poměrně běžné. Pokud chcete dceru při rozvodu zastupovat Vy, i to je možné, ale dcera Vám k tomu musí udělit plnou moc. V plné moci musí být přesně (jménem, příjmením, datem narození a bydlištěm) označen jak zmocnitel (ten, kdo plnou moc uděluje), tak zmocněnec (ten, kdo plnou moc přijímá). Zároveň musí být uvedeno, na co se plná moc vztahuje a na co nikoliv. Pokud si dcera přeje, abyste ji u soudu zastupovala, doporučuji, aby tuto skutečnost uvedla přímo v návrhu na rozvod, který bude k soudu podávat.