Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Synovi jsme darovali byt. Ten však nečekaně zemřel. Jediným dědicem nemovitosti se stala jeho nezletilá dcera. Podotýkám, že na nemovitost se nevážou žádné dluhy. Je možné, aby její zákonná zástupkyně (matka) nemovitost prodala dřív než bude dcera zletilá ? Pokud ano, jak to bude dál s finančními prostředky? Je možné se proti prodeji nějak bránit?

Platí, že pokud si zákonný zástupce (matka) nezletilé dcery obstará potřebný souhlas soudu k prodeji nemovitosti, může tedy byt prodat? My jako rodiče zemřelého syna nesouhlasíme s tím, aby byla nemovitost prodána dřív než bude dcera zemřelého syna zletilá. Máme nějakou možnost, jak prodeji bytu do zletilosti vnučky zabránit? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Ve smyslu ustanovení § 36 zákona o rodině zastupují rodiče dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé ve smyslu ustanovení § 9 obč. zák. Ani rodiče jako zákonní zástupci však nemohou dítě zastoupit ve všech záležitostech. Jsou omezeni ustanovením § 28 obč. zák. při nakládání s majetkem (podle zákona o rodině přesněji se jměním § 37a zákona o rodině) nezletilého - tedy nejedná-li se o běžnou záležitost (prodej, zatížení závazkem apod.), je k nakládání s majetkem třeba schválení soudu.
V ostatních nikoli majetkových záležitostech mohou rodiče jako zákonní zástupci nezletilého za dítě jednat bez ingerence soudu.
Je třeba uvést, že schválení soudu má deklaratorní účinky - tedy může o schválení být požádáno až po učinění úkonu, nicméně existence tohoto schválení je nutná pro povolení vkladu do katastru nemovitostí - § 5 odst. 1 písm. g) zákona č. 265/1992 Sb.).
Jelikož nejste zákonnými zástupci nezletilé, není Vaše vůle vztahující se k předmětné nemovitosti v žádném směru určující. Podle § 37b zákona o rodině není vyloučeno, abyste se stala opatrovníkem nezletilé (musely by k takovému určení ale existovat závažné důvody - např. drogová závislost matky apod.).