Počet stránek ve webu: 41.896

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jaký je rozdíl mezi sporným a nesporným rozvodem? Děkuji za odpověď. Emanuel.


ODPOVĚĎ:
Nesporný rozvod představuje určitý druh rozvodového řízení, v rámci kterého soud nezkoumá, zda bylo manželství natolik rozvráceno, že již není možné ho obnovit, respektive soud nezkoumá příčiny rozvratu manželství. K nespornému rozvratu mohou manželé přistoupit tehdy, pokud jejich manželství trvalo alespoň jeden rok a nejméně 6 měsíců spolu nežijí. Samozřejmě oba manželé musí s rozvodem souhlasit. Další podmínkou nesporného rozvodu je to, že manželé musí soudu předložit dohodu o majetkovém vypořádání vzájemných majetkových poměrů pro dobu po rozvodu. V této dohodě by měla být vypořádána také práva a povinnosti jejich společného bydlení a podpisy na této dohodě musí být úředně ověřené. Pokud mají manželé nezletilé děti, je další podmínkou nesporného rozvodu to, že soudu předloží dohodu o úpravě výchovy a výživy nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Tato dohoda ještě předtím musí být schválena opatrovnickým soudem. Pokud manželé mají nezletilé děti, tak i v případě nesporného rozvodu ale platí, že ani tehdy nemusí být manželství rozvedeno, pokud je na tom dán zvláštní zájem jejich nezletilého dítěte.

U sporného rozvodu (někdy se mu říká také ztížený) může nastat situace, že návrhu na rozvod, s nímž nesouhlasí manžel, který se na rozvratu manželství porušením manželských povinností převážně nepodílel (např. nebyl tomu druhému nevěrný) a jemuž by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma (např. výrazné snížení životní úrovně), soud nevyhoví, pokud mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství.
Jestliže však manželé spolu nežijí po dobu delší než tři roky, soud manželství rozvede, jsou-li splněny podmínky § 24.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.