Počet stránek ve webu: 38.420

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jak postupovat, když se protistrana nedostavuje k soudu nebo ho protahuje žádostmi o odročení? Naposledy se bez jakékoliv omluvy k soudu prostě nedostavila. Jde o spor o svěření dítěte do výchovy. Máme znalecký posudek, který jednoznačně říká, že otec (můj manžel) má lepší výchovné předpoklady i podmínky, že v zájmu dítěte je minimálně střídavá péče.

A v případě, že se matka odstěhuje (což nyní evidentně chystá), tak dokonce by měla dcerka přejít do péče otce, že to pro ni bude vhodnější a citlivější. Soud ale může těžko rozhodnout. Protahování ze strany matky má jeden jasný cíl - stihnout se přestěhovat a pak tím argumentovat. Dceru přihlásila i do školy (má v září 2012 nastoupit do 1.třídy) už v Českých Budějovicích, takže se tam opravdu stěhovat hodlá. Nyní jen získává čas, aby to uskutečnila. A mohla pak argumentovat tím, že další velká změna už není v zájmu dítěte, že nastoupila do školy apod. Školu jsme schopni okamžitě zajistit, máme příslib, že převod je možný, což jsme soudu doložili. Nicméně ten bez přítomnosti matky jednání pouze odročil. Jak se můžeme tomuto bránit? Opravdu se bojím, že se stihne odstěhovat a pak už nezmůžeme vůbec nic. Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Za neomluvené nedostavení se k soudu by soud účastníkovi především měl udělit pořádkovou pokutu.
Doporučuji podat návrh na vydání předběžného opatření, aby soud podle § 76 (pokud řízení ještě nebylo zahájeno) nebo podle § 102 (pokud řízení již bylo zahájeno - o tom byste měli protokol o jednání nebo usnesení o zahájení, a to buď fyzicky nebo by byl založený ve spise) občanského soudního řádu odevzdal dítě do péče druhého z rodičů, a to nejpozději do doby, než soud rozhodne o úpravě výchovy dítěte. Odůvodnit návrh můžete obavou z maření soudního řízení neomluvenými absencemi u soudního jednání, stěhování, zabraňování otci styku s dítětem, obavami o život dítěte (pokud o něm nemáte zprávy).
Budu upřímná - předběžné opatření je pouze "stéblo, kterého se chytá tonoucí," protože případy řízení o svěření dítěte do výchovy jsou vždy téměř bezvýchodné, pokud jeden z rodičů neprojeví vůli ke shodě na podmínkách. Ale pořád lepší "stéblo" než neudělání ničeho.