Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V rozvodovém řízení jsem byla žalovaná. Jednání bylo fraška, která byla jednoznačně vedena ve prospěch žalobce, byly mi kladeny otázky a když soudce zjistil, že by jednoznačně ublížily žalovanému, položil hned jinou. Na mé námitky moje zástupkyně nereagovala, nehájila mé zájmy adekvátně, tudíž jsem si uvědomila, že již před jednáním byly kostky vrženy. Rozvodu jsem se bránila s ohledem na moji matku a chtěla jsem dokázat, že na rozvodu vinu nenesu, leda snad v tom smyslu, že matka žije příliš dlouho - je upoutaná na lůžko a já o ni pečuji.
Ovšem lékařská zpráva matky byla též zneužita a obrácena proti mě, jakož mnoho dalších mých námitek, přestože moje zástupkyně v tomto mohla, ale neučila nic. Od rozvodu jsem vyšla jak největší špína. Proti rozvodu samotnému jsem v zásadě nebyla, pouze ohled na matku mi v tom bránil a hlavně to, že byla snižována hrubým způsobem moje důstojnost. A vadil mi z principu postup instituce. Chci využít práva na odvolání, řádně přečíst co bylo napsáno, protože při jednání jsem byla doslova v šoku. Na co mám právo při využití práva na odvolání? Děkuji
. Lenka


ODPOVĚĎ:
Odvolání se podává do patnácti dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí u soudu. V odvolání musí být vedle obecných náležitostí uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh). Vždy máte právo nahlížet do spisu.

Lépe můžete dosáhnout spravedlnosti stížností na konkrétního soudce u předsedy soudu. Odvolání bude trvat měsíce a vynaložíte zbytečně značné finanční prostředky. Jak jste sama naznačila, s rozvodem principielně souhlasíte a odvolání proti rozhodnutí, i přes neprofesionální chování některých osob změnu rozhodnutí pravděpodobně nepřinese. (Soudce Vás rozvede z důvodů hlubokého a trvalého rozvratu manželství a vy budete platit další náklady řízení).
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.