Počet stránek ve webu: 40.658

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Jak se dělí společný majetek u registrovaného partnerství po jeho zániku, v případě když se partneři nedohodnou? Je možné registrované partnerství zrušit tak jako rozvod mezi manžely "dohodou". Děkuji, anonym

ODPOVĚĎ:
V případě registrovaného partnerství nevzniká majetkové společenství obdobného typu jako je společné jmění manželů. Vzniká standardní spoluvlastnictví - práva, povinnost, vznik, zrušení a rozdělení vč. způsobů rozdělení se řídí občanským zákoníkem, konkr. § 136 a násl. Dohoda je jeden ze způsobů zrušení spoluvlastnictví; je vhodné předložit ji ke schválení soudu (tedy se dá považovat za obdobu majetkového vypořádání v případě tzv. nesporného rozvodu - tedy rozvodu dohodou).