Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jaké nároky vyplynou při uzavření regist. partnerství, týkající se majetku obou? Při případném úmrtí jednoho z partnerů, který má děti z min. manželství, budou dědit děti i reg. partner? Děkuji, Eva.

ODPOVĚĎ:
Zatímco u majetku je mezi registrovanými partnery situace stejná, jako by registrovanými partnery nebyli, v dědictví se s nimi počítá stejně, jako s manžely. Pokud jde tedy o majetek, uzavřením registrovaného partnerství nevzniká mezi partnery žádné společné jmění a nabývají tedy každý sám nebo do podílového spoluvlastnictví. Pokud jde o dědictví, tak zde má registrovaný partner stejné postavení jako manžel. Při úmrtí tedy dědí společně s dětmi, a to stejným dílem. Pokud má zemřelý partner děti, tyto dědí společně s partnerem, tj. pokud by např. děti byly dvě, dědí každý 1/3 majetku.


> Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Majetek v registrovaném partnerství - dědictví, dědění
  • Dědění po registrovaném partnerovi, partnerce
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.