Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Syn v době umrtí svého otce byl na pracovním úřadě pro přerušení školy teď je mu 22 a chce školu udělat. Otec je mrtvý skoro dva roky. Bude mít syn nárok na přiznání sirotčího důchodu? Děkuji. Dana

 

ODPOVĚĎ:
Dle § 52 zákona o důchodovém pojištění má na sirotčí důchod nárok tzv. nezaopatřené dítě (za samozřejmého splnění dalších podmínek týkajících se osoby zemřelého rodiče). Byl-li Váš syn v době úmrtí svého otce registrován na pracovním úřadě a zároveň ztratil z důvodu přerušení studia status studenta, nebyl v tuto dobu nezaopatřeným dítětem, neboť se soustavně nepřipravoval na budoucí povolání. Za tuto dobu mu tedy nárok na sirotčí důchod nevznikl. To však nebrání vzniku nároku na výplatu sirotčího důchodu v době, kdy se Váš syn stane opět studentem a získá tak postavení nezaopatřeného dítěte. Doporučuji proto vyčkat do této doby a o sirotčí důchod zažádat (k žádosti bude samozřejmě nutné mimo jiné doložit potvrzení o studiu). Mírně nad rámec Vašeho dotazu uvádím, že status nezaopatřeného dítěte Váš syn během studia neztratí ani v případě, kdyby během studia začal pracovat.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.