Počet stránek ve webu: 43.214

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Je mi 53 let a od roku 2020 jsem vdova a starám se o postiženého 16 letého syna se 4. stupněm PNP, ZTP/P. Já dostávám vdovský důchod, syn sirotčí, jsem zaměstnaná na plný úvazek. Syn pravděpodobně v lednu 2024 nastoupí do zařízení, kde bude vždy od pondělí do pátku, na víkend pojede domů.

Bude pokračovat v základním vzdělávání ještě rok. Chci se zeptat, jestli mi nadále a do kdy bude vyplácen vdovský důchod? Kdy požádat synovi o důchod z mládí? Přiznáním důchodu synovi končí sirotčí? Co je pro něho výhodnější? Děkuji za odpověď, Taťána.

 

ODPOVĚĎ:
Podle § 50 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění máte nárok na vdovský důchod po dobu, kdy pečujete o nezaopatřené dítě nebo o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV. Dítětem se rozumí dítě, které má po zemřelém nárok na sirotčí důchod, a dítě, které bylo v rodině zemřelého vychováváno, jde-li o vlastní (osvojené) dítě vdovy nebo bylo-li dítě aspoň jedním z nich převzato do dne smrti manžela do péče nahrazující péči rodičů. Nárok na sirotčí důchod má rovněž nezaopatřené dítě - Vy jako vdova budete mít nárok na vdovský důchod a Váš syn bude mít nárok na sirotčí důchod do doby, dokud bude nezaopatřeným dítětem.
Za nezaopatřené dítě se pro účely zákona o důchodovém pojištění považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání,
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.
Za povinnou školní docházku se považuje též pokračování žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nezískali základní vzdělání, v základním vzdělávání, desátý ročník základního vzdělávání v základní škole speciální nebo pokračování žáků se zdravotním postižením v základním vzdělávání. Dokud bude Váš syn splňovat některou z uvedených podmínek, bude nezaopatřeným dítětem, a tudíž bude pobírat sirotčí důchod a Vy budete moci nadále pobírat vdovský důchod. Za nezaopatřené dítě se naopak nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně. V takovém případě by synovi zanikl nárok na sirotčí důchod a Vám nárok na důchod vdovský.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.