Počet stránek ve webu: 43.284

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jde o přiznání starobního důchodů 64-lété občance ČR ukrajinského původu. Trvalý pobyt v ČR od r. 1991, občanství ČR od r. 1997. 06/2022 jsem požádala na ČSSZ  o starobní důchod, na který dle věku mám nárok (uznáno ČSSZ). K potvrzení praxe (35 let) (dle oddělení ČSSZ) je nutno doložit potvrzení doby praxe i na Ukrajině.

Dobu sociálního pojištění v ČR však již mám cca 32 let. Dle mé úvahy, můj případ spadá pod §26, odstavec (3), písm. a). T. j. - pojištěnec, který nesplňuje podmínky stanovené v odstavci 1 písm. g) až k), má nárok na starobní důchod též, jestliže dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal aspoň 30let doby pojištění uvedené v §11 a §13 odst. 1.   Prosím o Váš odborný názor, který eventuálně bych mohla použit i při komunikaci s úřadem ČSSZ. S úctou Zoe.

 

ODPOVĚĎ:
Základní podmínkou pro nárok na starobní důchod je kromě dosažení důchodového věku také získání 35 let sociálního (důchodového) pojištění. Protože z Vašeho dotazu vyplývá, že jste tuto dobu pojištění nezískala, další možnost nabízí Vámi zmiňovaný § 29 odst. 3 písm a) zákona o důchodovém pojištění, který říká, že nárok na starobní důchod máte také tehdy, pokud jste dosáhla důchodového věku po roce 2014 a získala jste alespoň 30 let pojištění - do těchto 30 let pojištění se ale nezapočítávají tzv. náhradní doby pojištění, které jsou vymezeny v § 5 odst. 2 téhož zákona. Náhradní dobou pojištění je například doba péče o dítě do čtyř let věku, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby nebo doba evidence na úřadě práce.
Ve svém dotazu uvádíte, že jste v České republice získala 32 let pojištění. Z Vašeho dotazu ale bohužel nevyplývá, zda do této doby pojištění započítáváte náhradní doby pojištění či nikoliv. Aby Vám vznikl nárok na starobní důchod podle § 29 odst. 3 písm. a), musela byste získat nejméně pojištění bez započtení náhradních dob pojištění - tedy pouze výdělečnou činností. Pokud se domníváte, že tuto dobu pojištění splňujete, je možné, že České správě sociálního pojištění (ČSSZ) chybí v evidenci některé doby, kdy jste byla pojištěná (zaměstnaná). V takovém případě si od ČSSZ vyžádejte informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), ve kterém můžete porovnat doby pojištění, o kterých víte Vy, s dobami pojištění, které eviduje ČSSZ. Případné chybějící doby pojištění pak můžete ČSSZ doložit.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.