Počet stránek ve webu: 43.234

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Můj manžel byl velmi nemocen a pobíral pouze invalidní důchod. Na základě tohoto stanovil soud placení výživného matce manžela. Manžel nyní zemřel.   Prosím o podání informace, zda mají děti nárok pobírat zároveň sirotčí důchod po zemřelém otci a výživné od prarodiče, případně co z toho má přednost.

Dále jak v tomto případě postupovat, pokud by babička (je jí 81 let) požádala o zproštění placení výživného na základě toho, že nezletilé děti mají po otcově smrti nárok na sirotčí důchod. Pro informaci uvádím, že povinné zdravotní a sociální pojištění bylo až do otcova úmrtí hrazeno. Předem velice děkuji. Iva.

 

ODPOVĚĎ:
Paragraf 910 odst. 3 občanského zákoníku říká, že: Vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li ji plnit bližší příbuzní. Vyživovací povinnost tedy přechází na prarodiče pouze tehdy pokud ji nejsou schopni plnit rodiče. Vzhledem k tomu, že Váš manžel pobíral invalidní důchod, bude mít po jeho smrti každé z Vašich dětí nárok na sirotčí důchod a Vy sama si budete moci požádat o vdovský důchod. Všechny tyto dávky budete moci pobírat do té doby, dokud budou děti tzv. nezaopatřenými dětmi (budou studovat a nebudou schopné živit se samy).
Děti mohou pobírat současně sirotčí důchod i výživné od babičky (manželovy matky) - žádný z těchto příjmů nemá přednost. Pokud ale manželova matka dojde k závěru, že příjmy z Vašeho vdovského důchodu a sirotčích důchodů dětí jsou dostatečně vysoké na to, abyste z nich zvládla děti živit, může podat k soudu návrh na ukončení (zrušení) své vyživovací povinnosti k Vašim dětem. Soud si pak vyžádá i Vaše stanovisko a bude požadovat doložení Vašich příjmů a životních nákladů. Pokud soud dojde k závěru, že Vaše příjmy jsou nyní pro výživu dětí dostatečné, pak už manželova matka nebude mít povinnost výživné dál hradit, v opačném případě bude její vyživovací povinnost vůči Vašim dětem i nadále trvat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.