Počet stránek ve webu: 43.319

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žádala jsem o předčasný důchod o jeden rok dřív. Při sepsání důchodu mi pracovnice řekla, že nesmím pracovat a ani nesmím mít dočasnou pracovní neschopnost DPN. Když sepsala žádost o předčasný důchod, tak mi řekla, že je vše v pořádku a že by to mělo projít bez problému. Prý kdyby bylo něco bylo špatně, tak dají vědět.   Po třech měsících mi poslali zamítnutí s tím, že mi chybí tři odpracované roky. Proti tomuto rozhodnutí jsem podala námitku, která byla opět zamítnuta.

ODPOVĚĎ:
Při žádosti o předčasný starobní důchod je zapotřebí získat potřebnou dobu pojištění ve stejném rozsahu jako při řádném odchodu do starobního důchodu. Aktuálně je pro nárok na starobní důchod zapotřebí získat 35 let pojištění včetně tzv. náhradních dob pojištění (například péče o děti) nebo 30 let bez započtení náhradních dob pojištění. V námitkách, které jste podala proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), jste rozporovala, že Vám ČSSZ nezapočítala péči o děti jako náhradní dobu pojištění. Z vyjádření ČSSZ však vyplývá, že jste část doby, kdy jste pečovala o děti, byla současně zaměstnaná a došlo tak k souběhu dob pojištění. V takovém případě se doba pojištění opravdu započítává jen jednou a péče o děti se Vám započítává pouze po tu dobu, kdy jste současně nebyla zaměstnaná. I se započítáním péče o děti jste tak dle ČSSZ získala "jen" 32 let a 40 dní včetně náhradních dob pojištění (místo potřebných 35 let) a necelých 23 let bez náhradních dob pojištění (místo potřebných 30 let).
Informace o tom, v kterých obdobích jste podle ČSSZ nebyla důchodově pojištěná, získáte z tzv. informativního osobního listu důchodové pojištění (IOLDP), který předpokládám máte k dispozici. Doporučuji tedy IOLDP důkladně prozkoumat a zjistit, zda ČSSZ nechybí v evidenci některé doby Vašeho zaměstnání nebo jiné tzv. náhradní doby pojištění kromě péče o děti - více informací o náhradních dobách pojištění najdete například zde: https://www.cssz.cz/nahradni-doba-pojisteni
Jestliže dojdete k závěru, že ČSSZ neeviduje některé Vaše doby pojištění (některé doby pojištění v evidenci chybí), můžete do dvou měsíců ode dny, kdy Vám bylo doručeno rozhodnutí o námitkách, podat ke krajskému soudu v místě Vašeho bydliště správní žalobu. Pokud jste ale potřebnou dobu pojištění opravdu nezískala, pak tento postup bohužel nebude úspěšný a předčasný starobní důchod Vám nebude přiznán.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.