Počet stránek ve webu: 43.147

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V roce 2022 jsem na plný úvazek pracoval pro německého zaměstnavatele. Původně mi ČSSZ zamítla příslušnost k českým právním předpisům a na základě toho mi německá pojišťovna vydala formulář A1 na vyslání do ČR. V rámci tohoto režimu jsem patřil do německého zdravotního a sociálního pojištění. V průběhu roku se ale německý zaměstnavatel stal insolventní.

V rámci insolvence jsem pokračoval v práci a po dobu tří měsíců nepobíral mzdu, ale byla mi vyplácena náhrada mzdy (Insolvenzgeld) od německé Bundesagentur für Arbeit (ta rovněž kryla platby sociálního a zdravotního pojištění v tomto období). V lednu 2023 však ČSSZ vyhodnotila původní rozhodnutí o příslušnosti jako chybné s tím, že jsem práci vykonával převážně vzdáleně a navíc německé A1 nebralo v potaz, že mám rovněž jiného - minoritního - zaměstnavatele v České republice. Na základě této revize mi určila ČSSZ příslušnost retrospektivně za rok 2022 k českým právním předpisům sociálního a zdravotního pojištění. Nyní tedy pravděpodobně probíhá komunikace českých a německých úřadů ohledně vypořádání sociálního a zdravotního pojištění původně chybně zaplaceného (teď již insolventním) zaměstnavatelem v Německu. Zajímá mě, zda toto vypořádání sociálního a zdravotního pojištění mezi oběma zeměmi bude zahrnovat i zmíněnou náhradu mzdy/Insolvenzgeld? Případně, jak postupovat, abych o náhradu mzdy - za již odvedenou práci - nepřišel. Očekávám, že ji po mě německá strana bude chtít zpět. Český úřad práce mě ale informoval, že o českou náhradu mzdy žádat nebudu moci, neboť německá firma neměla v ČR pobočku. Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
V bezplatné právní poradně zodpovídáme dotazy pouze v rámci českého právního řádu. Protože neznám podmínky, za jakých je vyplácena německá náhrada mzdy (Insolvenzgeld) a do jaké míry nárok na tuto dávku souvisí s platbami německého zdravotního a sociálního pojištění, nedokáži Vám jednoznačně sdělit, zda vypořádání pojistného bude zahrnovat také Vámi zmiňovanou náhradu mzdy.
Náhrada mzdy je však zpravidla nárokem zaměstnavatele. V České republice je vyplácena zejména tehdy, když Vám zaměstnavatel není schopen přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Pokud po Vás bude německá strana náhradu mzdy vymáhat, doporučuji prostudovat příslušné německé právní předpisy, případně vyhledat (bezplatnou) právní pomoc přímo v Německu.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.