Počet stránek ve webu: 43.161

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Od 2.1.2023 jsem v pracovní neschopnosti. Byla mi vyplacena dávka v nemoci, ale byla vypočítává z průměru mého nynějšího úvazku za rok. V minulém roce 2022 jsem pracovala u stejného zaměstnavatele 8 měsíců jako asistentka půl úvazku a další půl úvazku jako vychovatelka dohromady to byl nadúvazek.

Další 4 měsíce jsem pak pracovala už jen jako vychovatelka na celý úvazek. Průměr na dávku v nemoci mi byl vypočítaný pouze z úvazku vychovatelky, to znamená, že 8 měsíců mi počítali jen z půl úvazku a zbytek 4 měsíce z celého což způsobilo, že mám malý průměr a nízkou dávku. I když jsem celý rok pracovala u jednoho zaměstnavatele na celý úvazek a tudíž jsem odváděla z mé mzdy částky na sociální pojištění z celého úvazku a ne z polovičního. Dá se tato situace nějak řešit? Děkuji za odpověď. Darina.

 

ODPOVĚĎ:
Paragraf 8 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění říká, že Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání. Podle § 14 téhož zákona pak platí, že v případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každém pojištění samostatně. Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění. Nárok na nemocenské pak vzniká také tehdy, pokud ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti došlo v tzv. ochranné lhůtě - do sedmi kalendářních dní od skončení zaměstnání.
Předpokládám, že z obou polovičních úvazků za Vás zaměstnavatel řádně odváděl zdravotní, sociální a nemocenské pojištění. Jediným důvodem, který mě napadá a který by vedl k tomu, že by Vám byla nemocenská vypočtena jen z jednoho polovičního úvazku je ten, že byste na oba poloviční úvazky měla uzavřené dvě samostatné pracovní smlouvy. Pak by se Vám nemocenská nepočítala z toho zaměstnání, které bylo v průběhu roku ukončeno (poloviční úvazek asistentky). Jestliže to tak nebylo, pak pouze na základě informací uvedených ve Vašem dotazu bohužel nedokáži vyhodnotit, proč máte nemocenské dávky nižší a doporučuji se s tímto dotazem obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.